Ahmet Yesevi

 

     Ahmet Yesevi Türklerin manevi hayatına asırlarca hükmeden, Türk halk sufilik geleneğinin kurucusu; Arslan Baba'dan teslim aldığı emaneti insanlara "hikmet"leri aracılığıyla damla damla özümseten; kutsal emaneti Horasan Erenleriyle dünyanın dört bir bucağına ulaştıran; Türk diliyle yazdığı hikmetleriyle dilimizin gelişmesi ve zenginleşmesine büyük katkısı olan "Pir-i Türkistan", büyük Veli öncü şair...

 

HAKKINDA

HAYATI

ESERLERİ

MENKIBELERİ

TÜRBESİ

YESEVİLİK

YESEVİLİKTE TASAVVUFÎ EĞİTİM

DİVAN-I HİKMET

GALERİ