Askerlik İşlemleri

Üniversiteye kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı öğrencilerin askerlik işlemleri Türkistan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Türk Dünyası öğrencilerinden sorumlu Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür. Düzenlenen tecil belgeleri Örgün Eğitim Öğrenci İşleri Ankara İrtibat Bürosu tarafından yerli askerlik şubelerine gönderilir.

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran T.C. Vatandaşı öğrenciler kayıt sırasında Askerlik Şubelerinden aldıkları Askerlik Durum Belgesi'ni verirler. Bu belgede " Bir fakülte veya yüksekokula kayıt olmasında askerlik yükümlülüğü açısından bir sakınca yoktur" ifadesi yer alır.

Askerlik sevk tehir işlemi öğrencinin lisans programına kayıt tarihini takip eden iki ay içinde, Türk Dünyası Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü tarafından Ek-C2 belgesi düzenlenerek, yerli Askerlik şubelerine bildirilir. Bu işlem öğrencinin öğrenimi süresince bir defaya mahsus olmak üzere yapılır.

Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerden öncelikle 18 yaşını bitirmiş, 19 yaşından gün almış olanların sevk tehir işlemleri yapılır. 30 (gün almış) ve üzeri yaşta olan öğrenciler için askerlik sevk tehir işlemi yapılmaz.

Öğrencilerin; ilişik kesme, lisans programında azami öğrenim süresinin dolması durumlarında, en geç iki ay içinde, Türk Dünyası Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü’nce Ek-C2 Belgesi düzenlenerek yerli Askerlik şubelerine gönderilir.

Mezun olan öğrenciler mezuniyet tarihinden itibaren iki ay içerisinde diplomalarıyla Askerlik şubesine giderek Yedek Subay Aday Adaylığına karar aldırır. Bu kararı aldıranların Askerlik şubelerince bir yıla kadar Askere Sevkleri tehir edilir. Bu kararı aldırmayanlar hakkında Askerlik şubelerince kanuni işlem yapılır.

Askerlik nedeni ile polis veya jandarma tarafından aranması durumunda, öğrencinin Türkistan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ilgili şubeye başvurması gerekir.