Yayınlar

UNESCO 2016 Hoca Ahmed Yesevi Yılı - Ahmet Yesevi Üniversitesinin Faaliyetleri Türk Dünyası Somut Olmayan Kültürel Mirasları Envanter Çalışması Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Yıllığı 2013 Niceliksel Gelişimden Niteliksel Gelişime Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 2008-2014 Türk Dünyası Kültürel Mirası Envanter Çalışması "Rusya’nın Demografik Yapısındaki Değişim ve Nüfus Politikaları" Raporu "Rus Dış Politikasında Stratejik- Zihinsel Süreklilik ve Putin’in Dış Politika Doktrini " Raporu "Ekonomik Özgürlükler ve Türk Dünyası" Raporu "Bitmeyen Öykü: Alfabe Tartışmaları" Raporu "Küresel Ekonomik Krizin Türkiye ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde Üzerinde Etkileri" "Türkiye’de Demokratik Konsolidasyon ve Liberal Siyasal Kültür: Teorik Bir İnceleme" Raporu A.Y.Ü. V.Uluslararası Türkoloji kongresi Bağımsızlıklarının 20. Yılında Türk Cumhuriyetleri: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan "Yükseköğretimde Sınır-Ötesi Ortaklık Tecrübesi" Raporu Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya Yeni Çağın Eşiğinden "Avrasya'nın Kalbi"ne Bakmak Raporu Orta Asya ile Güney Asya Arasında Modern İpek Yolu Projesi - Raporu İran’ın Orta Asya Politikaları - Raporu Japonya’nın Orta Asya Politikaları - Raporu Avrupa Birliği'nin Orta Asya Politikaları - Raporu Çin’in Orta Asya Politikaları - Raporu Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta Asya Politikaları - Raporu “Rusya’nın Orta Asya Politikaları” Raporu Enerji İlişkileri Bağlamında Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri A.Y.Ü. ІV.Uluslararası Türkoloji kongresi A.Y.Ü. ІІІ.Uluslararası Türkoloji kongresi