Dilekçe ve Formlar

T.C. vatandaşı öğrencilerin eğitimleri süresince öğrenci belgesi ve harçsız pasaport istekleri için belge Mütevelli Heyet Başkanlığı öğrenci işlerince verilmektedir. Gerekli olacak diğer belgelerinizi transkript, ders içerikleri, disiplin cezası alıp almadığınız ile ilgili vb. belgeleri Rektörlük Öğrenci İşlerinden almanız gerekmektedir.

Aşağıda belirtilen işlemler için T.C. vatandaşı öğrenciler, ilgili dilekçe formlarını doldurup Öğrenci İşleri Ankara İrtibat Bürosuna bizzat veya posta/e-posta ile gönderebilir.