AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR YENİ

DUYURU
AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİNE
ÇEŞİTLİ BRANŞLARDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE
AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR
(16.03.2017)

 

 

 

Üniversitemiz Rektörlüğünün bulunduğu Kazakistan’ın Türkistan şehrinde görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda akademik  personel  alınacaktır.
Üniversitemizde eğitim-öğretim dili Kazakça ve Türkiye Türkçesidir. Bazı dersler Rusça ve İngilizce olarak verilmektedir.
İhtiyaç duyulan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı akademik personele ait kadro, unvan ve branşlar, Ek 1’de gösterilmiştir. İlgilenen akademisyenlerin, Ek 2 başvuru formunu doldurarak, internet üzerinden veya posta yoluyla müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Müracaatlar, 16 Nisan 2017 tarihine kadar yapılabilecektir. Müracaatların ön değerlendirilmesini müteakip, davet edilecek ilgili adaylarla, davet edildikleri gün Mütevelli Heyet Başkanlığı Ankara bürosunda görüşülmesi ve 2547 Sayılı Kanun’da öngörülen süreçlerin başlatılması planlanmaktadır. Kadrolarımız, hâlen bir üniversite bünyesinde görev yapmakta olan akademisyenlerin yanında, emekli (67 yaşını doldurmayan) ve hâlen herhangi bir üniversite bünyesinde bulunmayan akademisyenlere de açıktır.

Görevlendirilmesi kararlaştırılan akademik personelle karşılıklı mutabakata bağlı olarak sözleşme imzalanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

 

İletişim Bigileri                       :

Ahmet Yesevi Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanlığı
(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)
Tel : (0312) 2160625
e-posta : bilgi.personel@yesevi.edu.tr
web : www.ayu.edu.tr

 

Posta Adresi                                    :

Ahmet Yesevi Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanlığı
Taşkent Cad. Şehit H.Temel Kuğuoğlu Sokak No:30
06490 Bahçelievler / ANKARA

 

EKLER                                        :

EK-1 Akademik Kadrolar
EK-2 Başvuru Formu