HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİSTAN YERLEŞKESİNDE GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE REKTÖR VEKİLİ ALINACAKTIR

D U Y U R U
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ

TÜRKİSTAN YERLEŞKESİNDE GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE
REKTÖR VEKİLİ ALINACAKTIR
(12.07.2018)

 

İlgi:     a)Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkistan şehrinde Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun, (4 Mayıs 1993 tarih ve 21571 sayılı Resmi Gazete),

                                                

b)Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nin İşleyişine Dair Anlaşmanın Onaylandığına İlişkin 05.03.2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı, (23 Mart 2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazete),

Ahmet Yesevi Üniversitesi, ilgi (a) Kanunla kurulan ve ilgi (b) Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf ülkelerin hak ve yükümlülükleri yeniden düzenlenen, uluslararası ortak devlet üniversitesi olup, merkezi Kazakistan’ın Türkistan şehrindedir. Üniversitemizde eğitim-öğretim dili Kazakça ve Türkiye Türkçesidir. Bazı dersler Rusça ve İngilizce olarak verilmektedir. Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetleri arasında yapılan uluslararası anlaşmalarla kurulan Üniversitemizin personel ihtiyacı önemli ölçüde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan geçici görevlendirmelerle giderilmektedir.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Tüzüğü Madde 7 gereği Rektör Vekili (Rektör Birinci Yardımcısı) Mütevelli Heyet Başkanlığının teklifiyle Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu tarafından dört yıl için atanmakta ve Rektör Vekili (Rektör Birinci Yardımcısı) gerektiğinde aynı usulle görevden alınmaktadır. Bu madde kapsamında üniversitemize Rektör Vekili (Rektör Birinci Yardımcısı) atanacaktır.

Profesör olarak halen görevde olan ve idarecilik deneyimi bulunan T.C. vatandaşı adayların, Ek başvuru formunu doldurarak YÖK formatında özgeçmiş ile birlikte e-posta üzerinden veya posta yoluyla müracaatta bulunmalarını bekliyoruz.

Müracaatlar, 20 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılabilecektir. Müracaatların bitmesini müteakip, ön görüşmeye davet edilecek ilgili adaylarla, davet edildikleri gün Mütevelli Heyet Başkanlığı Ankara bürosunda görüşmelerin gerçekleştirilmesi ve Üniversitemiz Tüzüğü madde 7 gereği atanmak üzere aday veya adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına önerilmesi planlanmaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

 

İletişim Bigileri                          :

Ahmet Yesevi Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanlığı
(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)
Tel : (0312) 2160625
e-posta : bilgi.personel@yesevi.edu.tr

 

Posta Adresi                             :

Ahmet Yesevi Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanlığı
Taşkent Cad. Şehit H.Temel Kuğuoğlu Sokak No:30
06490 Bahçelievler / ANKARA

 

EKLER                                     :

 

EK- Başvuru Formu (.docx)