Öğrenci Affı Başvuru Sonuçları Hakkında Bilgilendirme

18.05.2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan 7143 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 78 inci madde hükümlerine göre, “Üniversitemizden ilişiği kesilenlerin yeniden öğrenime devamlarının sağlanmasına ve af başvurularına ilişkin başvuru yapanların müracaatları Rektörlüğümüzce kurulan komisyon tarafından karara bağlanmıştır.

Af kanunu kapsamında Adem UZUN, Sevcan ALP, Engin MUTLU,  Şerif SOĞUKBULAK,  Murat ŞAHİN,  Kemal GİRGİN,  Mehmet Ali UZUN ve Nesrin YEŞİL’in üniversitemize tekrar kayıt yaptırmaları Rektörlüğümüzce kurulan komisyon tarafından aşağıda belirtilen ilgili koşullar altında uygun bulunmuştur.

Af kanunu kapsamında öğrenimlerine devam edecek olan öğrencilerin tamamı (lisans ve lisansüstü), ilgili yönetmelikte ifade edildiği biçimde ücretli olarak üniversitemize kabul edilecektir.

Af kanunundan faydalanarak üniversitemizin lisans ve lisansüstü programlarına kaydolma imkânı elde eden öğrencilerin ilgili programlara intibakının gerçekleştirilme işleminden önce, üniversitenin öğretim dili olarak ilgili yönetmelikte ifade edilen Rusça ve Kazakça dil sınavına girmeleri gerekmektedir. 

Rusça ve Kazakça dil sınavı üniversitemizin Ankara’da bulunan Mütevelli Heyet Başkanlığı’nda 28 Eylül 2018 Cuma günü saat 10.00’da yapılacaktır. Yukarıda ad ve soyadı bilgileri bulunan öğrencilerini 28 Eylül 2018 Cuma günü saat 9.30’da Ankara’da bulunan Mütevelli Heyet Başkanlığı’nda hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınavdan başarılı olan öğrencilerin intibakları, af öğrencisi kabul ve intibak komisyonu tarafından yapılacaktır. Sınavdan başarısız olan öğrenciler Kazakistan’da bulunan Hazırlık Fakültesine ücretli öğrenci olarak yerleştirilecek ve devam eden yıllarda paralı öğrenci statüsü ile öğrenimlerine devam edeceklerdir.