HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ’NE TÜRK CUMHURİYETLERİ ve AKRABA TOPLULUKLARDAN 2015-2016 ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİLER ALINACAKTIR.

Ahmet Yesevi Üniversitesi lisans programlarına, Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukların yaşadığı ülke ve bölgelerden burslu öğrenciler alınacaktır.

Üniversite Rektörlüğü tarafından kurulan özel öğrenci seçim ve yerleştirme komisyonu (Türkmenistan ve Afganistan Cumhuriyetleri hariç) aşağıda tabloda belirtilen Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları yaşadığı ülke ve bölgelere giderek eğitim almak isteyen adaylardan gerekli belgeleri kabul edecektir.

Aşağıdaki listede adları geçen ülke ve özerk devletlerden internet üzerinden başvurular yapılabilir.                        

Başvurularda adaylardan lisans program tercihleri alınmayacaktır. Bölüm tercihleri, hazırlık sınıfı sonunda ortalama başarı puanına göre yapılacaktır.

 

Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları

Azerbaycan

Türkmenistan

Kırgızistan

Özbekistan

Özbekistan (Karakalpakistan)

Moğolistan

Moldova (Gagauz)

Çin Halk Cumhuriyeti (Uygur)

Dağıstan, RF

Kabardin-Balkar, RF

Karaçay – Çerkes, RF

Altay, RF

Hakasya, RF

Sibirya, RF (Şor)

Tıva, RF  

Başkurdistan, RF

Çuvaşistan

Tataristan, RF

Saha (Yakutistan), RF

Diğer Ülkeler (Afganistan, İran, Arnavutluk, Bosna ve Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Kosova vb.)

 

İnternet üzerinden başvuru

Adaylar internet üzerinden başvuru 10 Temmuz 2015 tarihine kadar www.ayu.edu.tr/basvuru_formu adresinden başvuru formunu doldurup istenen belgelerin (jpg veya pdf) biçiminde taranmış hâllerini ekleyerek göndermelidirler.

 

Başvuru Tarihleri: 10 Haziran – 10 Temmuz 2015

Başvuruda İstenen Belgeler

1)      Başvuru Formu: www.ayu.edu.tr/basvuru_formu adresinden doldurulup gönderilen başvurular üniversiteye kayıt için komisyona teslim edilir. Doldurulan başvuru formu ile aşağıda istenen evrakların taranmış şekilleri birlikte ile gönderilecektir.

2)      Lise Diploması: Lise diplomasının ya da lise eğitimini aldığını kanıtlayan belgenin resmi kurumlar tarafından onaylı fotokopisi. Türkçe veya Rusça tercümesi olmalı;

3)      Not Döküm Belgesi (Transkript): Adayların lisede aldıkları dersleri ve notları gösterir resmi not döküm belgesinin lise müdürlüğü tarafından onaylı fotokopisi. Türkçe veya Rusça tercümesi olmalı;

4)      Kimlik veya Pasaport fotokopisi, kimlik bilgileri ve geçerlilik tarihini gösteren sayfaları;

5)      Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf.

Genel Şartlar

- Kazakistan Cumhuriyeti veya Türkiye Cumhuriyeti’ndeki lise ve dengi okullara eş değer lise düzeyinde bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak,

- 30 yaşını doldurmamış olmak,

- Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukların (Kazakistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti hariç) vatandaşı olmak.

 

Değerlendirme ve Yerleştirme

Değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülecektir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, üniversiteye kabul edileceği anlamına gelmez.

Komisyon tarafından başvuruların değerlendirilmesinin ardından üniversitenin Hazırlık Fakültesini kazanan öğrencilere üniversiteye kabul belgesi, e-posta veya posta aracılığıyla gönderilecektir. Ayrıca, genel sonuçlar www.ayu.edu.tr web sitemizde 2015 Temmuz ayında ilan edilecektir.

Kazakistan Vize İşlemleri

Kazakistan’ın vize uyguladığı ülkelerden kabul edilen öğrencilerin, Kazakistan Cumhuriyeti öğrenim vizesi işlemleri başlatılacak ve vize numarası e-posta adreslerine bildirilecektir. Ancak kazanan adayların (23.07.2015 tarihine kadar) vize işlemlerinin başlatılabilmesi için pasaport fotokopisini aşağıdaki adrese göndermelidirler. Pasaportun ve kimliğin bilgileri ile geçerlilik tarihinin olduğu sayfaların fotokopisinin gönderilmesi ve pasaportun geçerlilik süresininen az 2 yıl olması gerekmektedir. Öğrenci, vize numarası ile bulunduğu ülkedeki Kazakistan Cumhuriyeti Konsolosluğundan vizesini alabilecektir. Kazakistan öğrenim vizesi her türlü nedenlerden dolayı alamayan öğrencilerin kayıtları Üniversite Rektörlüğü’nce yapılmayacaktır.

İletişim ve Danışma

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı

Bahçelievler/Ankara – TÜRKİYE

+90 312 216 06 00

 

Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kentav / KAZAKİSTAN

Dr. Halil ADIYAMAN

Tel: + 7 778 535 7247 / Faks: +772536 35745, E-mail: hadiyaman03@hotmail.com

 

 

ÜNİVERSİTEMİZ

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Kazakistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetleri arasında imzalanan uluslararası anlaşma ile kurulmuş olan ortak devlet üniversitesidir. Üniversite, Kazakistan Cumhuriyetinde bulunmaktadır. Merkez yerleşkesi Türkistan şehrindedir. Merkez yerleşkesi dışında Kentav şehrinde de eğitim binaları bulunmaktadır.

Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde 15 bine yakın öğrenci eğitim almaktadır. 922 akademik personel görev yapmaktadır. Üniversitede 7 fakülte mevcuttur. Fakültelerin isimleri şunlardır:MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, FEN FAKÜLTESİ, BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ, FİLOLOJİ FAKÜLTESİ, SANAT FAKÜLTESİ ve TIP FAKÜLTESİ. Adı geçen fakültelerde şu branşlarda eğitim verilir:

 

 

kodu

Branş adları

1

5В010100

Okul Öncesi Eğitim ve Öğretim

2

5В010200

İlkokul Pedagojisi ve Yöntemi

3

5В010300

Pedagoji ve Psikoloji

4

5В010400

Temel Askeri Eğitim

5

5В010600

MüzikEğitimi

6

5В010700

Ressamlık ve Çizgi

7

5В010800

Beden Eğitimi ve Spor

8

5В010900

Мatematik

9

5В011000

Fizik

10

5В011100

Bilişim

11

5В011200

Kimya

12

5В011300

Biyoloji

13

5В011400

Tarih

14

5В011600

Coğrafya

15

5В011700

Kazak Dili ve Edebiyatı

16

5В011800

Rus Dili ve Edebiyatı

17

5В011900

Yabancı Dil: İki Yabancı Dil

18

5В012000

Mesleki Eğitim

19

5В020100

Felsefe

20

5В020200

Uluslararası İlişkiler

21

5В020300

Tarih

22

5В020500

Filoloji  

23

5В020600

İlahiyat

24

5В020700

Tercümanlık

25

5В020800

Arkeoloji ve Etnoloji

26

5В021000

Yabancı Dil Filolojisi

27

5В021100

Teoloji

28

5В030100

Hukuk

29

5В040300

Şarkıcılık

30

5В040400

Halk Müziği Sanatı

31

5В040700

Oyunculuk Sanatı

32

5В040900

Koreografi

33

5В041700

Modacılık

34

5В042100

Tasarımcılık

35

5В050100

Sosyoloji

36

5В050400

Gazetecilik

37

5В050600

Ekonomi

38

5В050700

Yönetim

39

5В050800

Muhasebe ve Denetim

40

5В050900

Maliye

41

5В051000

Devlet ve yerel yönetim

42

5В060100

Matematik Öğretmenliği

43

5В060200

Bilişim

44

5В060400

Fizik Öğretmenliği

45

5В060700

Biyoloji Öğretmenliği

46

5В060800

Ekoloji

47

5В070200

Otomasyon ve Kontrol

48

5В070300

Bilgi Sistemi

49

5В070400

Bilgisayar Mühendisliği

50

5В071800

Elektrik Mühendisliği

51

5В073100

Çevre Koruma ve Can Güvenliği

52

5В090200

Turizm

53

5В130100

Genel Tıp

54

5В130200

Diş Hekimliği

 

HAZIRLIK, DİL ÖĞRETİM MERKEZİ

Üniversitemizde eğitim dili Kazakça, Türkçe, Rusça ve İngilizce’dir. Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarından gelen öğrenciler, Dil Öğretim Merkezi’nde Kazakça, Türkçe ve Rusça öğrenirler. Bölüm tercihi, hazırlık sınıfı eğitimi sonunda ortalama başarı puanı esas alınarak yapılmaktadır. Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilmektedir.

BURS VE EĞİTİM ÜCRETİ

Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarından kabul edilen burslu öğrencilerin, yılda bir defa ülkesine gidiş-dönüş masrafları üniversite tarafından karşılanır. Ahmet Yesevi Üniversitesinde eğitim ücretsizdir. Öğrencilerin barınma ve kişisel giderleri kendilerince karşılanır. Öğrencilerin bursu 100 USD’dir.

ÖĞRENCİ YURTLARI

Üniversitemiz, modern kız ve erkek öğrenci yurtlarına sahiptir. Türkistan Yerleşkesinde, yaklaşık 650 kişilik kapasiteli erkek ve kız yurtlarımız, öğrencilerimize hizmet vermektedir. Ayrıca Türkistan ve Kentav şehirlerinde öğrenci yurtları bulunmaktadır. Hazırlık sınıfındaki öğrencilerin yurtta kalmaları zorunludur. Hazırlık sınıfından sonra öğrencilerimiz kiralık ev tutabilirler. Yurt ücreti yıllık 120 USD’dir.

YEMEKHANE

Aynı anda 400 kişinin yemek yiyebileceği öğrenci yemekhanesi, modern bir donanıma sahiptir. Öğrencilerimiz, yemekhaneden, tabldot usulüyle yiyebilecekleri 4 çeşit yemek için ortalama 3 USD ücret ödeyerek yararlanabilmektedir.

 

INTERNET

Üniversitemizin Türkistan Merkez Yerleşkesinde, kablosuz internet ağı bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, kapsama alanındaki herhangi bir yerden (yatakhane odaları dahil) internete kolaylıkla erişebilmektedir.

KÜTÜPHANE

Kültür Merkezi bünyesinde bulunan kütüphanemizde, Kazak, Türk, Rus ve Batı dillerinde bir milyonu aşkın kitap bulunmaktadır. İnternet bağlantılı bilgisayarlarıyla kütüphanemiz, günde ortalama 2500 kişiye hizmet vermektedir. Ayrıca ensiklopediler ve elektronik kitaplar da mevcuttur.

SAĞLIK HİZMETLERİ

Üniversitemiz öğrencilerinin ilk sağlık kontrollerinin ve tedavilerinin yapıldığı sağlık merkezi, 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Sağlık Merkezi’nde, acil durumlardaki ilaçlar, öğrencilere ücretsiz olarak verilmektedir.

For English announcement, please click