Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu (28-30 Nisan 2016, Ankara/Türkiye)

Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu

28-30 Nisan 2016 tarihleri arasında Ankara’da “Uluslararası Hoca Ahmet Yesevî Sempozyumu” düzenlenecektir.

Küresel sürecin önemli kavramlarından başka günümüz dinî problemlerine de çözümler üreten önemli bir şahsiyet olarak Ahmet Yesevî’nin yetiştiği ortam, şahsiyeti, fikirleri, kısaca din, insan, toplum ve dünya görüşü, bu görüşlerin etki alanları ve eserleri, özellikle son dönemlere kadar hak ettiği ölçüde araştırma ve inceleme konusu edilmemiştir. Bu ihtiyacın giderilmesine katkı sağlamak amacıyla “Uluslararası Hoca Ahmed Yesevî  Sempozyumu”(nun) düzenlenmesi bir vefa borcudur düşüncesiyle bu sempozyumun düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Ahmed Yesevî’nin ortaya koyduğu fikirlerle tanınması ve tanıtılması söz konusu süreçte kültürel ve fikrî mirasımızı koruyabilmemiz için olduğu kadar, evrensel düşünerek yerel davranabilmemiz yahut da yerli olandan kalkarak evrensel olana ulaşabilmek için de son derece önemlidir.

Detaylı bilgi için http://sempozyum.yesevi.edu.tr/ tıklayınız.