5. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi (13-15 Nisan 2016, Türkistan/Kazakistan)

5. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi

Günümüzde bölgesel ve küresel ölçekte yaşanan çatışmalar her geçen gün şiddetlenerek dünya barışını daha çok tehdit eder bir hal aldı. Böyle bir ortamda, 2016 yılının UNESCO tarafından Ahmet Yesevi Yılı ilan edilmesini de dikkate alarak, kongremizin beşincisini Ahmet Yesevi'nin medfun olduğu Türkistan şehrine taşınıp "Ahmet Yesevi'nin izini sürmek: Küresel bir uzlaşı, hoşgörü ve dayanışma arayışı" başlığı altında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirilecektir.

 

Böylelikle kongrede, hem Ahmet Yesevi'nin Türk Kültür ve İnanç dünyasına katkılarını hem de yukarıdaki dörtlükte en vazıh ifadesini bulan evrensel anlayış, sevgi, huzur, barış ve mutluluk öğretilerine dair önermeleri tartışmaya açılacaktır. Ayrıca kongre her zamanki gibi başta Spor Bilimleri ve Kültür Araştırmaları olmak üzere, Eğitim Bilimleri, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Güzel Sanatlar ve diğer Sosyal Bilimler alanlarındaki güncel araştırmalara dair tebliğlerin oluşturacağı zengin çok-disiplinli tartışma ortamı sağlanacaktır.

 

Kongre, yine birçok ilave etkinlikle zenginleştirilecektir. Bu çerçevede, kültürel etkinlikler, uygulamalı etkinlikler, söyleşiler, paneller, çalıştaylar ve konferanslar organize edilerek, bir dizi önemli kültürel ziyaretle de kongre renklendirilecektir. Bunların yanı sıra, katılımcı kişi ve kurumlardan gelecek öneri, katkı ve talepler de değerlendirmeye alınacaktır.

   

Kongrede sunulan bütün bildiriler (yazarlarının talep etmesi halinde), çok sayıda uluslararası indekste taranan ve her bir makalesine doi numarası veren International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) dergisinde yayımlanacaktır.*

 

* Dergide yayımlanması istenilen bildirilerin tam metninin derginin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanıp, 10 Mayıs 2016 tarihine kadar dergiye yüklenmesi yazarların sorumluluğundadır. Bildirilere, kongrede sunulduktan sonra son hali verilmeli ve sunumdaki tartışma, öneri ve eleştiriler dikkate alınmalıdır. Derginin sadece özel sayılarında Türkçe tam metin kabul edildiği için, bu tarihten sonra gönderilecek makalelerin İngilizce olarak hazırlanması ve hakem sürecinden geçmesi zorunludur.

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız