Enstitüler ve Merkezler

İlmî araştırmalar, üniversitenin en önemli görevlerinden biridir. İlmî araştırmaların sistemli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Üniversitemiz bünyesinde Türkoloji Araştırma Enstitüsü, Ekoloji Araştırma Enstitüsü ve Müze ve Arkeoloji Araştırma Enstitüsü ve Avrasya Araştırma Enstitüsü faaliyetlerini yürütmektedir.

  Enstitü ve Merkezler;