5В010800 - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

5В010800 - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Bölümün amacı, insanın fizyolojik ve psikolojik kapasitesini sporda en yüksek verim elde edebilmek üzere yönlendirebilen ve kapasiteyi geliştirici teknikleri uygulayabilen sporcuları ve spor eğiticilerini yetiştirmektir. Öğrencileri yetiştirmek için gerekli özel stadyumlar, açık havada spor alanları, güreş, spor oyunları, jimnastik, boks, dövüş sanatları spor salonlarıyla donatımıştır. Mezunlarımız, ilk ve orta öğretim kurumlarında beden eğitimi öğretmeni olarak görev almaktadırlar. Bunun yanında spor becerileri, kültürü ve performansını ilgilendiren tüm alanlarda antrenör olarak görev yapabilmektedirler.

 

İDARİ BÖLÜM (KAFEDRA)

Bölüm Adı: Beden Kültürü

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ermek SEYDAHMETOV

 

 

 

 

 

Bölüm Öğretim Elemanları

Adı Soyadı Akademik Derece, Ünvan

Mahanbet E.
Abuseytov B.
Muhamedjanov B.
Orazov Sh.
Bayetov K.
Abdillayev A.
Düysenov O.
Orazbayev E.
Aknazarov S.
Kasımbekov Zh.
Anarbayev A.
Türmetov İ.
Hudiyarov G.
Kasenov T.
Mamirov E.
Ahmetov B.
Urazbayev A.
İsayev A.
Kekilbekova M.
Jayınbayev N.
Rahımjanov A.
Koyşıbayev A.
Altınbekov A.

Bölüm Başkanı, Doç. Dr.
Doç.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
UTKÜ Profesörü, Doç.Dr.
UTKÜ Profesörü
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
UKTÜ Profesörü
Dr. Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Master Öğretim Görevlisi
Master Öğretim Görevlisi
Master Öğretim Görevlisi

 

Bölüm öğretim elemanları i 5В010800 - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve 5В010400 - Askeri Hazırlık Öğretmenliği Bölümlerinin öğrencilerine ders vermektedirler.

 

Mesleğin değerlendirilmesi

Üniversiteler arasındaki sıralamada 5В010400-Temel Askeri Eğitim Bölümü2013-2014 öğretim yılı sonuçlarına göre 1.sırada yer almaktadır.

 

Uluslararası İşbirliği

5В010800 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, karşılıklı eğitim faaliyetleri düzenlemek amacıyla Akdeniz Üniversitesi ile anlaşma yapmışlardır.

 

İndeksli Makaleler

Son 2 yıl içinde indeksli dergilerde 18 makale yayınlanmıştır.

 

Olimpiyatlar

2014-2015 eğitim yılında 5В010400 -Askeri Hazırlık Öğretmenliği,Cumhuriyet Olimpiyatlarında 2.sırayı kazanmışlardır.