EKOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

EKOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Enstitü Direktörü: Prof. Dr. Amangül AKBASOVA

Üniversitenin kurulduğu bölge ve çevrenin ekolojik yapısını araştırarak ortaya koymak amacıyla 1998 yılında kurulmuştur.

Merkezde, çevre ve bölge halkının nelere maruz kaldığının, diğer yandan bölgenin çevreyle ilgili fotografının nasıl olduğunun ortaya konulması için çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, her türlü ekolojik problemlere yönelik yüksek ihtisaslı ekoloji uzmanlarının katılımıyla araştırmalar gerçekleştirilmekte, bölge ekolojisi ile ilgili konuların tespit ve tahlili için laboratuar çalışmaları yapılmaktadır. Kazak uzmanlar başta olmak üzere diğer araştırma merkezleri ile ortak çalışmalar yürütülmektedir.

Kazakistan’ın çeşitli bölgeleri ve özellikle Türkistan bölgesindeki üretim merkezlerinin ekolojik duruma etkisini takip edecek mevzuat bilgi ve belgelerinin hazırlanmasına da başlanmıştır.