Ekonomi

5B050600 – Ekonomi

Ekonomi Bölümü’nün amacı, işsizlik, enflasyon, kalkınma, büyüme, planlama, iktisat politikası geliştirme, verimlilik, uluslararası ticaret, kamu finansmanı, sanayi organizasyonu, kıt kaynakların kullanımı gibi konularda, kalkınma ve büyüme stratejileri için program ve projeler üreten, ülkelerin ekonomi politikalarını analiz ederek, profesyonelce sorumluluk alabilen ekonomistler yetiştirmektir. Ekonomi Bölümün temel hedefi, kurum yönetimi ve teknolojisini oluşturmak ve desteklemek, işletmede yatırım, yenilik ve çevresel işletmeyi modern şartlara uygun olarak gerçekleştirmek, şirketlerin dış ekonomik hizmetlerini geliştirmek, organizasyon tasarımı ve projelerin teknik ekonomik gereksinimlerini hazırlamaktır.

Bölüm mezunları, Maliye Bakanlığı gibi çeşitli bakanlıklar, Merkez Bankası, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları gibi kamu kuruluşları ile özel şirketler ve uluslararası kuruluşlarda iş olanaklarına sahiptirler.

 

İDARİ BÖLÜMLER (KAFEDRA)

 

Bölüm Adı:Ekonomi

Bölüm Başkanı : Prof.Dr. Boraş MİRZALİYEV 

 

 

 

 

 

Bölüm Başkanı Prof.Dr. Boraş MIRZALİYEV

 1. Uluslararası Enformasyon Akademisi Üyesi, 2011 y.
 2. Rusya Fen Bilimler Akademisi Üyesi, 2014y.
 3. Rusya Fen Bilimler Akademisinin “Bilim ve Eğitim Alanında Onur Ödülü” Sahibi, 2013y.

 

Ödülleri:

 1. “Kazakistan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlığına 20 yıl” Madalyası, 2011 y.
 2. Güney Kazakistan Eyalet Meclisinin Diploması, 2011 y.
 3. Kazakistan Cumhuriyeti’nin Eğitim ve Bilim Bakanlığının Takdim Diploması, 2011 y.
 4. Güney Kazakistan Eyaleti Valisinin Takdim Diploması, 2001 y.
 5. “Nur-Otan” Partisinin Takdim Diploması, 2009, 2011, 2013 y.
 6. Türkistan şehri Belediye Başkanının Takdim Diploması, 2013, 2014 y.
 7. Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı Pedagoji Alanında Başarılı Bilimsel Çalışmaları için I.Altınsarin Madalyası, 2008 y.
 8. Avrupa bilim-endüstri konsorsiyumunun (European scientific and industrial consortium) “Emek ve Bilim” (Labore et Scientia) Madalyası, 2013 y.
 9. Avrupa bilim-endüstri konsorsiyumunun (European scientific and industrial consortium) “Adam Smith” madalyası, 2013 y.
 10. Rusya Federasyonu’nun “Yükseköğretimde yenilikçi çalışmaları için” Altın Madalyası, 2014 y.
 11. Rusya Federasyonu’nun V.İ.Vernadsky Madalyası, 2014 y.
 12. “Türkistan Şehrine Emeği Geçen” Madalyası, 2014 y.
 13. “Türkistan Şehrinin Başaralı Bilim Adamı” Belgesi, 2014 y.

 

Boraş Mirzaliyev’in toplam 400’den fazla bilimsel çalışmaları yayınlanmıştır, bunun içinde 13 monografi, 3 ders kitabı, 45 eğitim-öğretimde kullanılan ders materialleri. Onun danışmanlığında 1 Prof.Dr., 8 Dr. ve 21 yüksek lisans öğrenci yetişmiştir. “Küçük ve tek yönlü gelişen şehirleri kalkındırmanın sosyo-ekonomik yönlerinin hazırlanması” adlı bilimsel projesi devlet tarafından desteklenerek, devlet bursu ile yürütülmektedir.       

Bölüm Öğretim Elemanları

 

Ekonomi Bölümü, Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin ilk açılan bölümlerdendir. 1991’de “Ekonomi Teorisi” Bölümü olarak kurulmuştu, bu bölüm temelinde “Uluslararası Ekonomik İlişkiler” ve “İşletme” (Eski “Genel Ekonomik Dersler”) bölümleri açıldı. 1999-2000 eğitim-öğretim yılından itibaren “Ekonomi” bölümü olarak adlandırılmaktadır.

Ekonomi Bölümünün Kurucu Başkanı Prof.Dr.A.Rizahodjayev 2002 yılına kadar bu görevi yapmıştır. Sonra Bölüm Başkanı olarak sırasıyla, Prof.Dr.T.Nurumbetov, Prof.Dr.M.Rasulov, Doç.Dr.G.Baybosınova, Yrd.Doç.Dr.G.Aziretbergenova görev yapmışlardır. 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren Prof.Dr.B.MIRZALİYEV bu görevi üstlenmiştir.

2014-2015 eğitim-öğretim yılında bölümde 18 öğretim görevlisi: 3 Profesör Doktor, 1 Ph.D. Doktor Profesör, 1 Doçent Doktor, 5 Yrd.Doç.Dr., 2 kıdemli öğretim görevlisi, 5 master öğretim görevlisi, 1 öğretim görevlisi ve 1 asistan çalışmaktadır.

Bölümün amacı, bilgili ve rekabet edebilecek iktisatçıları yetiştirmektir. Bu amaçla eğitimin yeni teknolojilerini kullanarak, eğitim yöntemlerini geliştirebilmeleri için bölüm öğretim görevlileri büyük çaba göstermektedir.

Bölüm çalışanları halk ekonomisinin tüm dalları için endüstri organizasyonu, yönetimi ve kalkındırılması konularında birikime sahip iktisatçı uzmanları hazırlamaktadır. Bu yönde, uzmanları hazırlamaya yönelik bölümde bu gibi dersler verilmektedir: İşletme Ekonomisi, Şirketin İç Planlaması, Girişimcilik Hizmeti Organizasyonu, İşletmenin Yatırım Hizmeti, Emek Piyasası Ekonomisi, Girişimcilik Esasları vs.

Bölümün öğretim üyeleri eğitim sürecinin organizasyon ve metoduna özel önem veriyorlar. Her sene eğitim sürecine gerekli olan öğretim materialler, ders programlar, eğitimsel kompleksler, metodik çalışmalar Kazakça ve Rusça olarak hazırlanmaktadır. Bölümün öğrencilerin bilimsel aktivitelerini etkinleştirmek için öğretim elemanlar aktif yönlerini kullanmaya dikkat ediyorlar.

 

Uluslararası İşbirliği

Ekonomi Bölümü, öğretim sürecini ve bilimsel etkinliklerini uluslararası standartlar düzeyinde sağlamak amacıyla Rusya Federasyonu’ndaki Sankt-Petersburg Devlet Üniversitesi ile ve Türkiye Cumhuriyeti Gazi Üniversitesi ile anlaşmalar yapılmıştı.

2010, 2012 ve 2013 yıllarında Ekonomi Bölümünden Prof.Dr. Kambar Musabekov Astana şehrinde olan “Astana Ekonomi Forumuna” onur konuğu olarak katılmıştı.

2013-2014 eğitim öğretim yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı’nın organizasyonuyla Bölüm öğretim görevlisi B.Mustafayeva İstanbul şehrinde bilgi-görgüsünü arttırmıştı.

 

Akademik Hareketlilik

2014-2015 öğretim yılında öğrenciler arasındaki akademik hareketlilik çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Hacettepe Üniversitesinde 3 öğrencimiz ve Erciyes Üniversitesinde 1 öğrencimiz 1 dönem eğitim görmüşlerdir. Aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti Gazi Üniversitesi’nin öğrencisi Ali Osman Karci Turizm dalında 1 dönem eğitim gördüyse, Erciyes Üniversitesi öğrencisi Turunç Gamze Turizm dalında 2 dönem eğitim görmüştü.

 

 

Bilgi-Görgü Arttırma ve Sertifikalar

1. «System of electronic document. Basic business processes» («Системаэлектронногодокументооборота. Основныебизнес-процессы») Sertifikası Almatı 2012

2. «Elaboration of curriculum by the levels of educational attainment in EU countries», Almaty, 2013. Certificate.

3. “Ders kitapları ve öğretim materyallerinin hazırlanması, kontrolü ve denetiminde aranan şartlar” (Современныетребованияпоподготовке, прохождениюэкспертизы, апробациииизданиюучебниковиучебныхпособий), Almaty, 2013. Certificate.

4. “İhsaslaşmış Akreditasyon Çerçevesinde Yükseköğretim Kurumunun Kendisini Değerlendirme Raporunun Hazırlanması” Sertifikası («Мамандандырылғанаккредитацияшеңберіндежоғарғыоқуорныныңөзін-өзібағалаудайындықесебі»), Astana, 2013

5. «Қазақстан – 2030:Мемлекеттің болашақта даму парадигмасы». Түркістан, 2012 ж. Сертификат. (“Kazakistan – 2030: Devletin gelecektekalkınma paradigması” Türkistan, 2012 y. Sertifika)

6. G-Global Sertifikası, Astana 2013

7. «Science: Integrating Theory and Praktice». Bozeman, MT, USA, 2014. Certificate of Participation in the International Conference.

8. «Proje Qevrım Jonetımı» («Жобаәзірлеужәнебасқарунегіздері»). Türkistan 2013 (“Proje hazırlamak ve yönetmek esasları” Gazi Üniversitesi Doç.Dr.Mehmet Bulut semineri)

9. «Мастер класс по подготовке заявок и разъяснению конкурсной документации». Национальный центр государственной научно-технической экспертизы МОН РК. Шымкент, 2014 г. Сертификат.

10. «TS EN ISO 9001: 2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WORKSHOP». ANKARA, 2007. Certificate.

11. «НазарбаевОқулары: Құқықтықмемлекеттіқалыптастырудағыэкономикалықюриспруденцияныңролі». (“Nazarbayev Okulları: Kanuni Devlet Oluşturmakta Ekonomik Hukukun Rolü”) Türkistan, 2014