5В051000–Kamu Yönetimi

5В051000–Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi Bölümü’nün amacı, kamu sektörüne üstün yönetici niteliklerine sahip elemanlar yetiştirmek, çeşitli yönetim kademelerinde görev alacak, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikte yöneticiler yetiştirmektir.

Mezunlarımız, Cumhurbaşkanlığı idaresinde, Meclis idaresinde, Hükümetin yapısal birimlerinde, yerel yönetim organlarında, devlet ve özel kurum ve kuruluşlarda, Sayıştay Denetçisi, İdari Yargı Hakimi, Bakanlıklar, Müsteşarlıklar, Genel Müdürlükler, kaymakam, iç denetçi, müfettiş, hesap uzmanı, kontrolör, denetmen, uzman kadrolarında ve yerel yönetimlerde müfettiş ve iç denetçi olarak çalışabilirler.

 

6M051000–Kamu Yönetimi (Yüksek Lisans)

Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın 3 Şubat 2010 tarihli ve 168 sayılı kararnamesiyle Kamu Yönetim yüksek lisans programı için AB №0137408devlet lisansı verilmiştir.

Mezunlar, kamu ve yerel yönetim kurumlarında, işletmeler ve kurumların endüstri-ekonomik birimlerinde, yükseköğretim kurumlarda öğretim görevlisi olarak çalışabilmektedir. İhtisaslar, kamu ve yerel yönetim kurumları ve eğitim ve bilim kurumlarıdır (bilimsel araştırma enstitüsü, yükseköğretim kurumu).