5B042100-Moda Tasarımı

5B042100-Moda Tasarımı

Bölümün amacı, toplum ile sektörün ihtiyaçları doğrultusunda Moda Tasarımı alanında beceriler kazandırarak; ulusal düzeyde nitelikli eğitim ve araştırmaya dayalı ürün, bilimsel ve estetik ölçütlerle düşünceyi modele dönüştürebilen, moda tasarımı konusunda en son bilgi ve teknolojik yenilikleri izleyen, özgün ve yenilikçi tasarımlarla lider olabilen, tarihsel, kültürel ve sanatsal değerleri dikkate alan, vizyon sahibi tasarımcıları yetiştirmektir.

Bu bölümden mezun olanlar, moda tasarımcısı unvanı almaktadırlar. Mezunlarımız tasarım geliştirme hizmeti (obje, ürün, eşyaların yeni modellerini, düzenlerini, projeleri, yönlerini geliştirme) verebilmektedirler, serbest tasarımcı olarak çalışabildikleri gibi, moda ve hazır giyim sektöründe, tasarım stüdyolarında, sahne sanatları ile ilgili resmi ve özel kurumlarda, sinema ve televizyon kurumları ile daha pek çok alanda tasarımcı olarak çalışma olanağı bulmaktadır.

 

İDARİ BÖLÜM (KAFEDRA)

 

Bölüm adı: Güzel Sanatlar Bölümü

Bölüm başkanı: Dr. Erjan AVELBEKOV

 

 

 

 

 

Bölüm Öğretim Elemanları

Adı Soyadı Akademik Derece, Ünvan

Avelbekov E.
Eralin K.
Erkibayeva G.
Zholdasova B.
Künpeyis Zh.
Atazhanov İ.
Alimbekova S.
Mambetayev E.
Nurlanova U.
Shahanbayev M.
Nakbayeva A.
Seysembekova M.
Mateyeva M.
Sadibek A.
Adilbayev M.
Kıdırali N.
Aydarsha M.
Abdullayeva G.
Tutkabayev U.
Kasimbekova K.

Bölüm Başkanı, Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Master Öğretim Görevlisi
Master Öğretim Görevlisi
Master Öğretim Görevlisi
Master Öğretim Görevlisi
Master Öğretim Görevlisi
Master Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Master Öğretim Görevlisi
Master Öğretim Görevlisi
Master Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi

 

Bölüm öğretim elemanları 5В010700 – Resim Öğretmenliği, 5В042100 – Moda Tasarımı, 5В041700 - Dekoratif Sanatlar ve 5В012000 - Mesleki Eğitim Öğretmenliği bölümlerinin öğrencilerine ders vermekteler.

 

Uluslararası İşbirliği

Akdeniz Üniversitesi ile 5В041700 – Dekoratif Sanatlar Bölümü karşılıklı işbirliği yapmaktadır.

 

Akademik Hareketlilik

Rusya’nın Omsk Halk Sanat Enstitüsü’nün Şube Müdürü, Prof.Dr. Kayrtay Amirgazin Türkistan’a gelerek ders vermiştir.

 

İndeksli Makaleler

Thompson Reuters dergilerinde 4 indekslimakale yayınlanmıştır.

 

Olimpiyatlar

2014-2015 eğitim yılında 5В010700 – Resim Öğretmenliği, 5В042100 – Moda Tasarımı, 5В041700 - Dekoratif Sanatlar, Kazakistan Cumhuriyeti Olimpiyatlarında 2.sırada yer almışlardır.