MÜZE VE ARKEOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

MÜZE VE ARKEOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Enstitü Direktörü: Prof. Dr. Köpjasar CETİBAYEV  

Güney Kazakistan’ın arkeolojik eserlerinin ortaya çıkarılması amacıyla kazı çalışmaları yürütmek, çıkan materyalleri kayıt altına alıp sergilenmesini sağlamak ve bu alanda bilimsel yayınlar ortaya koymak amacıyla 1997 yılında kurulmuştur.

Merkez bünyesinde, Türk tarihinin önemli kalıntılarını ortaya koyma ve dünyaya tanıtma amacı ile I-XII. yüzyıllara ait eski Karaşık ve Şarapkent şehirlerinde kazı çalışmaları devam etmektedir.

Araştırma sonuçlarının Belçika, Fransa ve Rusya Federasyonu’nda çıkan dergilerde yayımlanması sağlanmıştır.