5В010600- Müzik Öğretmenliği

5В010600- Müzik Öğretmenliği

Bölümün amacı, alan bilgisi ile donanımlı, öğrenci gelişimi ve öğrenme konusunda bilgili, müzik öğretimi yöntem ve teknikleri konusunda yetkin, eğitim öğretim etkinliklerini planlama ve uygulama becerileri ile donanımlı; müzik kültürünün gelişmesine katkıda bulunan, analitik ve eleştirel düşünebilen seçkin müzik öğretmeni adayı olmaları amaçlanmaktadır.

Mezunlar, organizasyon ve yönetim hizmetlerinde çeşitli eğitim kurumlarında çocuklar ile yetişkinlerin kültürel müzik eğitimini geliştirme işlerini organize edebilirler; üretim ve işletme hizmetlerinde öğrencilerle müzik çalışmalarının yürütülmesinde eğitimci, organizatör, sınıf danışmanı olarak çalışabilirler; tasarım ve projelendirme hizmetlerinde ülkedeki siyasi ve sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamı temelinde sınıf dışında kültürel, müzik, sanat etkinliklerinin organizasyonunu üstlenebilir, yakın ve uzun gelecek için proje geliştirebilirler.

 

İDARİ BÖLÜM (KAFEDRA)

 

Bölüm adı: Sahne Sanatları

Bölüm başkanı: Doç. Sauran ELEVOV

 

 

 

 

 

 

Bölüm Öğretim Elemanları

Adı Soyadı Akademik Derece, Ünvan

Eleuov S.
Bekbosın K.
Jutbaturova R.
Kozhahmetova A.
Seytmetov K.
Seytmetova A.
Sıdıkova R.
İsataev E.
Kuletova U.
Saymanov İ.
Kırqınbekova S.
Tazhimetov B.
Elzhanov D.
Yakub A.
Tobagabılova A.
Elzhanova R.
Sabyr M.
Nagimbaev Q.
İbraeva A.
Hamidov N.
Zhusipbaev M.
Sopbekov S.

Doç. Dr.
K.C. Halk Sanatcısı
K.C. Halk Sanatcısı
Doç.Dr.
Master, Öğretim Görevlisi
Prof.Dr.
Kültür Adamı Devlet Ödülünün Sahibi
Master Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Master Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Master Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Master Öğretim Görevlisi
Master Öğretim Görevlisi

 

Bölüm Öğretim Elemanları 5В010600 - Müzik Öğretmenliği, 5В040400 - Geleneksel Müzik Sanatı, 5В040300 – Vokal Sanatı, 5В040700 - Sahne Sanatları, 5В040900 – KareografiBölümler öğrencilerine ders vermekteler.

 

Akademik Hareketlilik

“Mevlana” karşılıklı değişim programına 2 öğretim görevlisi katılmıştır.

 

Olimpiyatlar

2014-2015 öğretim yılında 5В040700 - Sahne SanatlarıBölümüulusal Olimpiyatlarda 2.sırada yer aldılar.