SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

 Enstitünün temel amacı; sağlık hizmetleriyle ilgili eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama faaliyetlerindeki toplumun sağlıklı yaşam ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.