TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

 

Enstitü Direktörü:Prof. Dr. Mehmet KUTALMIŞ

 

Üniversitemizin uluslararası kimliğine uygun olarak Türk Dili, Türk Kültürü ve Türk örf ve âdetlerini ilmî metotlar kullanarak ortaya koymak amacıyla 1993 yılında kurulmuştur.

Türkolojinin güncel konuları, Türk halklarının tarihi, edebiyatı ve dili gibi manevi ve kültürel değerler doğrultusunda karşılaştırmalı araştırmaların yer aldığı yaklaşık 20 monograf serisi ile “Türk Halklarının Tarihi”, “Türk Dünyasının Tarihî Şahsiyetleri”, “Hunlar Tarihi”, “Türk Lehçeleri”, “Ortaçağ Kıpçak Dili Yadigârları” ve “Hoca Ahmet Yesevi’nin Dünya Görüşü” vb. eserler de ders kitapları olarak yayına hazırlanmıştır