Kayıt Kabul

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI ADAYLARIN
KAYIT İŞLEMLERİ

Üniversitemize ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların ön kayıtları Mütevelli Heyet Başkanlığı Örgün Eğitim Öğrenci İşleri Ankara İrtibat Bürosunda (Ağustos) ayı içinde ilan edilecek tarihlerde yapılmaktadır. 

Kayıt İçin İstenen Belgeler/İşlemler

Sağlık Raporu: Kazakistan Cumhuriyeti kanunları gereğince Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin, Kazakistan’a gittiklerinde Üniversite hastanemizden bulaşık hastalıkları olmadığına dair sağlık raporu alması gerekmektedir.  Ön kayıtta sağlık raporu istenmemektedir.

(*) Harçsız Öğrenci Meşruhatlı Pasaport İşlemleri :

Üniversitemize yerleştirilen adayların, ÖSYS sonuç belgesi internet çıktısı, nüfus cüzdanı fotokopisi ile illerde vergi dairesi başkanlığına, vergi dairesi başkanlığı bulunmayan yerlerde defterdarlığa; ilçelerde vergi dairesi müdürlüğüne, vergi dairesi müdürlüğü bulunman yerlerde mal müdürlüğüne başvurması halinde, ayrıca bir belge istenmeksizin 2 yıl geçerli “harçsız öğrenci meşruhatlı pasaport” düzenlenmesi için gerekli işlemler ilgili kurum tarafından yapılacaktır.

Kazakistan’a İlk Gidiş İşlemleri:

Kayıt yaptıran öğrencilerin, Üniversiteye ilk gidiş organizasyonu Mütevelli Heyet Başkanlığınca, vize ve bilet işlemlerinin bitirilmesine bağlı olarak muhtemelen Eylül ayında, bir görevli refakatinde topluca yapılmaktadır.

Öğrenciler istedikleri takdirde münferit olarak da seyahat edebilirler. İstanbul-Çimkent arası, uçakla; Çimkent-Kentav arası otobüsle seyahat edilir. Gidiş ulaşım ücreti, öğretim yılı başında, geliş ulaşım ücreti ise öğretim yılı sonunda, Üniversite Rektörlüğünce ödenir.