KAZTEP - Kazakistan Türkçesi ile Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezi

KAZTEP

Amacı; Kazakistan Cumhuriyeti lisansüstü eğitim sisteminde uzaktan eğitim sisteminin gelişme boyutunu belirleyecek, deneyimleri biriktirecek ve erişebilir uzaktan eğitim sistemi oluşturmaktır.

 

Bölümler

• Sağlık Kurumları İşletmeciliği

• Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

• Turizm İşletmeciliği

• Bilgisayar Mühendisliği

• Yönetim ve Organizasyon