Organizasyon Şeması

Mütevelli Heyeti, ortak işletme–ortak idare ilkesinden hareketle üniversiteyi yönetmek ve idari, mali ve akademik usul ve esasları belirlemek yetkisiyle donatılmış, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eden en üst karar organıdır. Mütevelli Heyeti on üyeden oluşur. Üyelerden beşi, üst düzey kamu görevlileri arasından, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetince atanır. Bu üyelerden biri de, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Mütevelli Heyet Başkanı olarak atanır. Mütevelli Heyet Başkan Vekili (Başkan Yardımcısı) ve dört üye ise, üst düzey kamu görevlileri arasından Kazakistan Cumhuriyeti Hükûmetince cari usullere göre atanır. Üniversite Rektörü, Mütevelli Heyetinin tabii üyesidir.

Mütevelli Heyet üyelerinin görev süresi beş yıldır. Boşalma hâlinde aynı usul ile üye atanır. Asli görevleri uhdelerinde kalarak Mütevelli Heyetine seçilen başkan ve üyeler, asli görevlerinden ayrılmaları hâlinde, üyelik sürelerini tamamlarlar; Rektörün üyeliği ise görev süresiyle sınırlıdır.

Mütevelli Heyeti yılda en az iki defa toplanır. Toplantı yeri, zamanı ve gündemi, üyelerin ve Rektörün görüşleri alındıktan sonra Mütevelli Heyet Başkanınca tespit edilir. Toplantı nisabı yedi olup, görüşler “kabul” veya “ret” olarak bildirilir; oyların eşitliği hâlinde Başkanın oyu iki oy sayılır.

 Mütevelli Heyet Başkanlığını, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi de olan Prof. Dr. Musa YILDIZ, Üniversite Rektörlüğünü ise  Prof.Dr. Valihan ABDİBEKOV yürütmektedir.

Ayrıca T.C. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından dört yıllığına atanmış Rektör Vekili/I.Yardımcısı bulunmaktadır. Bu göreve, 01 Eylül 2014 tarihinde, Abant İzzet Baysal Üniversitesi  öğretim üyesi  Prof. Dr. Mehmet KUTALMIŞ atanmıştır.

 

Mütevelli Heyet Başkanı
Adı Soyadı Atanma Tarihi Atandığı Tarihteki Kamu Görevi Şimdiki Görevi
Prof. Dr. Musa YILDIZ 09.05.2015 Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

 

 Türkiye Tarafı Mütevelli Heyet Üyeleri
Adı Soyadı Atanma Tarihi Şimdiki Görevi

Doç. Dr. İbrahim KALIN

16.04.2011

T.C. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter   Yardımcısı

Hüseyin KARAKUM

09.05.2015

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Muhittin ŞİMŞEK

09.05.2015

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi

Dr. Serdar ÇAM

09.05.2015

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı 

 

 Kazakistan Tarafı Mütevelli Heyet Üyeleri
Adı Soyadı Atanma Tarihi Şimdiki Görevi
Bibigül ASILOVA 31.12.2013

Kazakistan Cumhuriyeti
Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı

Lezat AKTAYEVA

13.07.2017

K.C.Sağlık Bakan Yardımcısı

Ahmetjan PRİMKULOV 01.11.2016

K.C. Eğitim ve Bilim Bakanlığı Eğitim ve Bİlim Denetleme Kurulu Başkanı

Meyramgül KOYANBAYEVA

13.07.2017

K.C. Maliye Bakanlığı Sosyal Bütçe Departmanı Direktör Yardımcısı

Prof. Dr. Valihan ABDİBEKOV 24.05.2013

Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü