Rektör Vekili

Prof. Dr. Mehmet KUTALMIŞ
Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili


Afyonkarahisar, 1965.


Eğitim

Lisans: İstanbul Üniversitesi - Türk Dili ve Edebiyatı
Yüksek Lisans: 
İstanbul Üniversitesi - Türk Dili ve Edebiyatı
Doktora: Johannes Gutenberg Üniversitesi - Türkoloji


Akademik Hayatı

1990-2013 yılları arasında değişik dönemlerde Hollanda, Belçika, Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan, Rusya, Tataristan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ermenistan, İran, Irak, İsveç, Suriye, Endonezya, Çin, Tayvan, Macaristan, Kore, bütün Balkan ülkeleri, bütün Kafkasya ülkeleri, bütün Orta Doğu ülkeleri vd. yaklaşık 50 ülkede araştırma ve incelemelerde bulundu, dersler ve konferanslar verdi. Aralık 2010’da Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne Profesör olarak, 2011 yılı başında da Bölüm Başkanı olarak atandı. 1998-2013 yılları arasında Türkiye Türkçesi, Osmanlıca, Karahanlıca, Eski Kıpçakça, Göktürkçe, Eski ve Yeni Uygurca, Memluk Türkçesi, Türk- Yunan Dil-Kültür İlişkileri, Türk-Ermeni Dil-Kültür İlişkileri, Türk-Fars Dil-Kültür İlişkileri, Türk-Moğol Dil-Kültür İlişkileri, Ermeni Kıpçakçası, Çağatayca, Azerbaycan Türkçesi, Özbekçe, Kırgızca ve Kazakça dersleri verdi. 1998 yılından beri konuları Grek harfli Türkçe, Altay Türkçesi, Ermeni Harfli Türkçe, Eski Altayca ve Özbekçe olan 14 mastır tezi yönetti. Küçük yaşlardan itibaren değişik düzeylerde Almanca, İngilizce, Arapça, Farsça, Rusça, Latince ve Türk lehçelerini (Kazakça, Kırgızca, Tatarca, Özbekçe) öğrendi.


Çalışma Hayatı

2011-2014 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü olarak görev yaptı. 2012-2014 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü ve aynı zamanda Dil Eğitimi ve Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü olarak görev yaptı. 16.07.2014 tarihinde YÖK tarafından 1 Eylül 2014 - 1 Eylül 2018 yılları arasında görev yapmak üzere dört yıllığına Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektör Vekilliğine (Eş Rektör) atandı. Halen aynı görevdedir.