Sayılarla AYÜ

Üniversite Geneli

Hoca Ahmet Yesevi Türkistan
Devlet Üniversitesi

1991

Hoca Ahmet Yesevi
Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi

 1992

Mütevelli Heyet Başkanı

Prof. Dr. Musa Yıldız

Rektör

 Prof. Dr. Abdrasilov Bolatbek 

Mütevelli Heyet Başkanlığı Adresi

Taşkent Caddesi Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sokak No:30 Bahçelievler Ankara/TÜRKİYE

Üniversite Adresi

B. Sattarhanov Caddesi No: 29  Türkistan/KAZAKİSTAN

 

Öğrenciler

Öğrenci Sayısı:

2013

2014

2015

2016

2017

 Hazırlık Fakültesi

 586

674

682

689

 

 Lisans

 7244

6060

5705

5683

 

 İntörn (Tıpta Uzmanlık)

 784

719

772

943

 

 Yüksek Lisans

 269

252

226

268

 

 Rezident (Uzmanlık Eğitimi)

 17

14

18

44

 

 Doktora

 62

 85

91

83

 

Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları  Öğrenci Sayısı (Genel)

 1081

 1222

 1225

 1329

 

 Еrkek/Kadın (%)

 55.2/44.8

 56.1/43.9

 56.1/43.9

 55.9/44.1

 

 

Üniversiteyi Kazananlar 

  2013 2014 2015 2016

 Hazırlık Fakültesi öğrencileri

 586

674

787

778

 Lisans

 1304

1131

1571

1661

 İntörn (Tıpta Uzmanlık)

 344

388

535

528

 Yüksek Lisans

133

126

94

75

 Rezident (Uzmanlık Eğitimi)

1

8

10

33

 Doktora

28

27

29

21

 

Mezunlar

  2013 2014 2015 2016

 Lisans

 2128

1728

1184

991

 İntörn (Tıpta Uzmanlık)

 293

384

465

330

 Yüksek Lisans

120

156

113

128

 Rezident (Uzmanlık Eğitimi)

8

11

6

8

 Doktora

18

22

30

27

 Yabancı Uyruklu Öğrenciler Sayısı

193

 136

177

180

 

Akademik Yapı

  2013 2014 2015 2016 2017

Enstitü sayısı

 –

1

1

1

Fakülte sayısı

 8

8

8

9

 10

Bölüm sayısı

50

50

50

51

53

Yüksekokul sayısı

1

1

1

1

1

Eğitim Program Sayısı

 

 

 

 

 

Lisans

54

54

54

54

54

Yüksek Lisans

29

29

30

30

30

Doktora

11

11

11

11

11

Rezident (Uzmanlık Eğitimi)

3

3

3

3

3

İntörn (Tıpta Uzmanlık)

6

6

6

6

6


Öğretim Üyeleri

  2013 2014 2015 2016 2017

Doktor, Profesör

 90

79

87

74

73

PhD

15

23

31

52

56

Yardımcı Doçent, Doçent

332

309

279

328

328

Yabancı Uyruklu Doktorlar, PhD

10

14

19

19

21

 

Bilimsel Araştırma Faaliyetleri

  2013 2014 2015 2016 2017

Uluslararası Bilimsel Atıflı Makaleler

19

49

89

67

59

Patent Endeksi

11

13

10

5

6

Bilimsel Araştırma Projeleri

28

41

48

98

104

Bilimsel Araştıma Faaliyetlerin Maliyeti

70,7

80,0

162,6

380,0

412,1

Yayınlanmış monografiler

24

27

27

40

43

Bilimsel Yayınlarda Makale Yayınlamak

1220

1143

1631

1830

2101

Üniversite Akademisyenlerinin Konferans, Sempozyum, Kongrelere Katılımı

1487

1671

1794

1762

1774

 Hayata Geçirilen Bilimsel Konferanslar, Kongreler, Sempozyumlar

10

9

12

17

20

Bilimsel Araştırma Enstitüleri

3

3

6

6

6

Akredite Edilen Araştırma Laboratuarları

3

3

3

3

3

 

Kaynaklar

  2013 2014 2015 2016 2017

Eğitim Bina Sayısı

15

15

15

14

14

Eğitim Yerleşkesi (m2)

85060,9

85060,9

85060,9

82197,9

82197,29

Yurtlar Sayısı

11

10

10

10

11

Yurtlar (m2)

51514,62

47835,8

47835,8

47835,8

52204,7

Açık ve Kapalı Spor Salonları (m2)

31946,3

31684,1

61684,1

61684,1

31684,1

Tıp Fakültesi Hastahanesi (m2)

12913

12913

12913

12913

12913

Kültür Merkezi (m2)

8632,4

8632,4

8632,4

8632,4

8632,4

Lojman (m2)

3608

3608

3608

3608

3608

Yesi Oteli (m2)

2708

2708

2708

2708

2708

Yemekhaneler (m2)

4491,42

4491,42

4491,42

4491,42

4491,42

Botanik Bahçesi (hektar)

100 га

100 га

100 га

100 га

100 га

Araştırma Merkezi (m2)

436,5

436,5

436,5

436,5

436,5

Kapalı Havuz

771,08

771,08

Kitap Fonu

973444

992680

1 006 180

1 541 862

1 542 310

400 000 ciltli Merkez Kütüphanesi (m2)

6962,93

6962,93

 

Akreditasyon ve Değerlendirme

 

2012

2013

2014

2015

2016

Akredite Programlar Sayısı

 

 

30

81

 

Akreditasyona Sunulan Programlar Sayısı

 

30

51

 

12

Diploma Ekinin Avrupa Standartlarına Göre Geçirilmesi

 

 

 

 1

1

Avrupa Kalite Etiketi (ТSİ Sertifikası)

 

1

 

 

 1

Ulusal Değerlendirmede İlk Üç Sıralamasına Dahil Olan Eğitim Programlarının Sayısı

 4

6

9

10

15

Kuramsal Değerelendirme Sıralamasında Üniversitenin Başarısı

 8

16

 10

 9

 9

QS Değerlendirmesine Göre Üniversitemiz (QS University Rankings: EECA)

 –

 –

 –

 142 (150 YÖK arasında)

169 (200 YÖK arasında)