Yemekhane

Aynı anda 400 kişinin yemek yiyebileceği öğrenci yemekhanesi, günde yaklaşık 1500 kişiye hizmet verebilecek modern bir donanıma sahiptir. Zemin ve teras katları dinlenme salonu, orta katı ise yemek salonu olarak kullanılmaktadır.

Hijyenik şartlara uygun yemekhaneden, sadece öğrenciler değil, öğretim elemanları ve üniversite çalışanları da istifade etmektedirlerResimler