Diğer Ülke Vatandaşlarından Öğrenci Kabulü

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından öğrenci seçimi Rektörlük tarafından yapılmaktadır. Posta yoluyla, internet üzerinden ya da anlaşma yapılan resmî kurum ve kuruluşlar aracılığıyla Rektörlüğe gelen başvurular, kurulan komisyon tarafından belirlenen ölçütlere göre değerlendirilerek öğrenci seçimi yapılır. Türk Dünyasından kabul edilen öğrencilere, yılda bir defaya mahsus ulaşım ücreti desteği sağlanmakta ve Eylül-Haziran ayları dahil olmak üzere yılda 10 ay süreyle aylık 100 Amerikan Doları burs verilmektedir. Öğrenciler, barınma ve kişisel giderleri kendileri karşılamaktadır.