Diploma Denkliği

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

Üniversitemizden verilen diplomaların denkliği kanunla sağlanmıştır. Diplomalar, Kazakistan ve Türkiye’de aynı alan ve seviyede öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının diplomalarına ve bunların milletlerarası geçerliliğine eş değerde olup, sahiplerine aynı hakları sağlamaktadır.