Ahmet Yesevi Üniversitesi Tanıtım

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

Üniversitemize Türkiye'den öğrenim görmek üzere gidecek öğrencilerin ön kayıt ve gidiş işlemleri, Mütevelli Heyet Başkanlığımız bünyesindeki Öğrenci İşleri Birimi tarafından yürütülmektedir. Üniversite Rektörlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yabancı Uyruklu Öğrenci İşleri Birimi; Türkiye, Türk Devlet ve Akraba Topluluklardan gelen öğrencilerin resmî iş ve işlemlerini yürütmektedir. Aynı zamanda öğrencilerimizin aileleri başta olmak üzere ülkelerindeki resmi kurum ve kuruluşlarla irtibatı sağlamaktadır.

Örgün eğitim-öğretim, yıl olarak iki dönemden ibaret olup, mezun olma durumundaki sınıflar hariç, tüm sınıflar  için  30  haftalık  bir  süreyi  kapsar. Eğitim-öğretim  süresi, bölümlere göre farklılık gösterir.

Dönem usulü ve kredili ders geçmeye dayalı eğitim-öğretim  sistemimiz, öğrenci merkezli bir akademik ortamda yürütülmektedir.

Üniversitemizde örgün eğitim-öğretim, harçsız ve burslu (grant), harçsız (kvota) ve ücretli olarak yapılmaktadır. Öğrencilerin bursları dönem sonundaki not ortalamalarına göre devam eder veya kesilir.

Türkiyeli  öğrenciler  için  eğitim  öğretim harçsızdır. Kazakistan Cumhuriyeti dışından kabul edilen, ücretsiz ve burslu örgün eğitim öğrencileri, yönetmeliklerde belirlenen şartları yerine getirememeleri hâlinde, burs haklarını kaybederler fakat eğitim ücreti ödemezler.