Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Öğrenci Kabulü

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

Giriş sınavını  kazanan Kazakistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülkelerin lise ve dengi okul mezunu vatandaşları, üniversitemizde öğrenim görme hakkına sahiptir.

Üniversitemiz Tüzüğü gereği, öğrenciler, Kazakistan Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, diğer Türk Cumhuriyetleri vatandaşları ile Türk ve Akraba Toplulukları mensuplarından oluşmaktadır.

Türkiye’den gidecek öğrencilerin seçme, kabul ve yerleştirme işlemleri,  ilgili   bölümler   için   öngörülen puan türlerine göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezî sınava göre gerçekleştirilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler, hangi bölüme yerleştirilmiş olurlarsa olsunlar, bir yıl hazırlık sınıfı okumaları ve başarılı olmaları gerekmektedir. Hazırlık sınıfında başarısız olan  öğrencilerin  Üniversite ile ilişiği kesilmektedir. Hazırlık hariç, üst sınıfta okuyup da başarısız olan öğrenciler, öğrenimlerine ücretsiz  olarak devam  ederler ancak burs haklarını kaybederler. Ayrıca öğrencilerin bursları, dönem sonundaki notlarına göre devam eder veya kesilir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere, yılda bir defaya mahsus olmak üzere ulaşım desteği sağlanmakta ve başarı durumuna göre burs verilmektedir. Öğrenciler barınma ve kişisel giderlerini kendileri karşılamaktadır. Türkiye’den Üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanan yeni öğrencilerin pasaport ve vize işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Kentav’a ulaştırılmaları, Mütevelli Heyet Başkanlığınca koordine edilmektedir.

 

Taban ve Tavan Puanları için tıklayınız.