Metodoloji Çalışmaları Organizasyon Bölümü

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

Metodoloji Çalışmaları Organizasyon Bölümünün Görevleri

 • Mevcut eğitim programlarının öğretim ve metodolojik desteğini düzenler.
 • Eğitim programlarının akreditasyon süreçlerinin organizasyonu;
 • Eğitim ve metodolojik çalışmaların geliştirilmesine yönelik öğretim üyeleri için master sınıf çalışmaları, iç metodolojik seminerler ve fakülte eğitimlerin yürütülmesini planlar ve denetler;
 • Fakültelerde açık sınıfların düzenlenmesi, öğrencilerin anketlerini izleyerek bunları tartışarak ve öğrenme sürecindeki en iyi deneyimleri paylaşarak öğretim üyelerinin eğitim kalitesini kontrol etmek için çalışmalar düzenler;
 • Eğitim ve metodolojik karmaşıklıkların, müfredatın, öğrencilerin anket sonuçlarının, açık derslerin analiz edilmesiyle eğitim kalitesinin içsel olarak güvence altına alınması için bir sistem geliştirmek;
 • Eğitim ve bilim alanındaki mükemmelliğin öğretim üyelerinin eğitim faaliyetlerine aktarılmasını organize etmek;
 • İkili sistemin işletmelerde, okulda ve erken çocukluk eğitiminde benimsenmesini genişletir;
 • Üniversite, akademik komite ve Senato toplantıları için gerekli materyalleri kendi sınırları dahilinde hazırlar;
 • Bölüm, fakülte ve öğretim üyelerinin bireysel planları, bilgi materyalleri, raporlar temelinde, eğitim ve öğretim yılı için öğretim ve metodolojik çalışmaların yürütülmesi ile ilgili özet bilgileri oluşturur;
 • Belgeleri hazırlar ve Kazakistan Cumhuriyeti’nin devlet kurumları, kuruluşları ve üniversitenin eğitim ve metodolojik çalışmalarla ilgili yapısal birimleriyle yazışmalar yapar;
 • Lisans programı kapsamında yeni uzmanlık alanlarına lisans başvurusu yapmak için ilgili bölüme başvuru, yürütme denetimi;
 • Üniversitenin eğitim ve metodoloji kurulunda onay için eğitim programlarına ilişkin temel müfredatın hazırlanmasını düzenler, onaylanmış planların üniversitenin internet sitesinde (nordoc) yerleştirilmesini sağlar;
 • Ana müfredata uygun olarak 1 (bir) yıllık çalışma müfredatlarının hazırlanmasını düzenler, üniversiteyi Akademik komiteye onay için sunar ve onaylanmış planların üniversitenin internet sitesine (nordoc) yerleştirilmesini sağlar;
 • Platonus disiplin kataloğuna üç dilde yeni disiplinlerin uygulanmasını ve müfredatın uygulanmasını sağlar;
 • Eğitim programlarında (disiplinlerin) bir katalog oluşturur;
 • Mezunların mezuniyet tezlerinin tekrarlanabilirliğinin incelemesini yapar;
 • Eğitim ve metodolojik çalışmalarla ilgili iç düzenleyici belgeler geliştirir;
 • Üniversitenin eğitim programları hakkındaki bilgileri akademik dönemlerin sonuçlarına göre özetler ve hazırlar.

 

Bölüm Başkanı: Ermakhan Shahabaev

 

Bölüm Başkanı Yardımcısı: Karlıgash Polatbekova

 

Uzman: Dilara Sunakbayeva

 

Uzman: Meruert  Shaltayeva

 

Uzman: Zhanar  Tleubergenova

 

Uzman: Akbota Seitzhanova

 

Uzman: Aidyn Kiyanbekova

 

Uzman: Bibraba Baltabayeva

Uzman: Klara  Karashbayeva