Akademik İşler Daire Başkanlığı

Akademik İşler Daire Başkanı: Ardak Bostanova

Rektörlük №307

Tel: +7 (72533) 6-36-36 (1085)

E-mail: ardak.bostanova@ayu.edu.kz

Akademik İşler Eş Daire Başkanı: Murat Keleş

Rektörlük №320

Tel: +7 778 535 37 78 / +7 (72533) 6-36-36 (1085)

E-mail: muratkeles08@hotmail.com

 

Akademik İşler Daire Başkanlığının Görevleri
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi eğitim ve öğretim sürecinin AKTS’ye uygun olarak organize edilmesi ve yönetilmesi;
Eğitim ve öğretim sürecinin sürekli güncelleştirilmesi, eğitim kalitesinin arttırılması;
Eğitim ve öğretim sürecinin geliştirilmesi ve son teknolojilerin kullanılması;
Eğitim değerlendirme sisteminde reyting (puanlama) sisteminin daha etkin bir hale getirilmesi (ara sınavları, final sınavlar);
Ders seçme sisteminin geliştirilmesi;
Eğitim ve öğretim sürecinin son teknolojilerle temin edilmesi;
Eğitim-öğretim programlarının (müfredat) sürekli geliştirilmesi;
Lisans, Yüksek lisans ve Doktora programlarında uluslararası düzeyde rekabete dayanıklı uzmanların yetiştirilmesi hususunda gerekli imkanların sağlanması;
Üniversitemizin dünyanın önde gelen üniversitelerinin arasında yer alması için eğitim ve öğretim hizmetlerinin geliştirilmesi.

Akademik İşler Daire Başkanlığına bağlı bölümler Bologna süreci ilkelerine uygun olarak aşağıdaki AKTS sistemini gerçekleştirmektedir: 
Öğrencinin ders seçme ve kendi eğitim-öğretim (çalışma) planını hazırlaması konusunda her öğrencinin katılımını sağlamak;
Akademik programın uygunluğunu sağlamak, varyasyon eğitim programını geliştirmek;
Üniversitenin tüm uzmanlık alanlarında eğitim sürecinin geliştirilmesi, eğitim-öğretim planlarının iyileştirilmesi ve bunların işverenin taleplerine uygun olarak temin edilmesi;
Eğitim-öğretim sürecinde eğitim kontrol sisteminin temin edilmesi;
Üniversitemizin ve yurt dışı üniversitelerinin kredi sayılarını tekrar hesaplama sisteminin geliştirilmesi;
Üniversitemiz tarafından verilen diplomaların uluslararası düzeydeki diplomalarla denkleştirilmesini sağlamak;
Lisans, Yüksek lisans ve Doktora programlarının uluslararası eğitim-öğretim programlarına uygun olarak geliştirilmesi;
Uzaktan eğitim programının geliştirilmesi;
Eğitim-öğretim sürecinin inovasyon ve çağdaş eğitim sistemine uygun olarak geliştirilmesi;
Öğrenci kayıt (kabul) işlemleri ve mezunların istihdamı hususunda yeni mekanizmaların uygulanması.