K.C. Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı Değişim Programı

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın 1. Sömestir Yurt Dışı Değişim Programı

Üniversite öğrencilerinin akademik hareketliliği açısından Kazakistan Cumhuriyeti, Orta Asya'da Bologna Deklarasyonu'na katılma statüsüne sahip olan ve Avrupa eğitim alanına tam olarak entegre olan ilk ülkedir. Kazakistan'ın Bologna Sürecine katılımı, Kazakistan üniversiteleri ve öğrencileri için yeni fırsatlar sağlayacaktır.


Adaylar İçin Aranan Şartlar

  • Kazakistan Vatandaşı olmak
  • Not ortalaması 2,75’ten yüksek olmak
  • Yabancı dil sertifikası (varsa)

Öğrencilerin Yurtdışına Seyahat Etmeleri İçin Gerekli Belgeler

  • Dilekçe
  • Dekanlık tarafından yazılan teklif yazısı
  • Eğitim programı
  • Not Dökümü
  • Kabul Yazısı
  • İşbirliği anlaşması
  • Fakülte toplantı tutanağı