Üniversitemize Çeşiti Branşlarda İstihdam Edilmek Üzere Akademik ve İdari Personel Alınacaktır.

DUYURU
AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİNE
ÇEŞİTLİ BRANŞLARDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE
AKADEMİK ve İDARİ PERSONEL ALINACAKTIR
(08.03.2019)

 

Üniversitemiz Rektörlüğünün bulunduğu Kazakistan’ın Türkistan şehrinde görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda akademik ve idari personel alınacaktır.

Üniversitemizde eğitim-öğretim dili Türkiye Türkçesi ve Kazak Türkçesidir. Bazı dersler Rusça ve İngilizce olarak verilmektedir.

İhtiyaç duyulan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı akademik ve idari personele ait kadro, unvan ve branşlar, Ek 1’de gösterilmiştir. İlgilenen akademisyenlerin, Ek 2 başvuru formunu doldurarak, internet üzerinden veya posta yoluyla müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Müracaatlar, 05 Nisan 2019 tarihine kadar yapılabilecektir. Müracaatların ön değerlendirilmesini müteakip, davet edilecek ilgili adaylarla, davet edildikleri gün Mütevelli Heyet Başkanlığı Ankara bürosunda görüşülmesi ve 2547 Sayılı Kanun’da öngörülen süreçlerin başlatılması planlanmaktadır. Kadrolarımız, hâlen bir üniversite bünyesinde görev yapmakta olan akademisyenlerin yanında, emekli (67 yaşını doldurmayan) ve hâlen herhangi bir üniversite bünyesinde bulunmayan akademisyenlere de açıktır.

Görevlendirilmesi kararlaştırılan akademik ve idari personelle karşılıklı mutabakata bağlı olarak sözleşme imzalanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

 

İletişim Bigileri                       :

Ahmet Yesevi Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanlığı
(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)
Tel : (0312) 2160625
e-posta : bilgi.personel@yesevi.edu.tr
web : www.ayu.edu.tr

 

Posta Adresi                                    :

Ahmet Yesevi Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanlığı
Taşkent Cad. Şehit H.Temel Kuğuoğlu Sokak No:30
06490 Bahçelievler / ANKARA

 

EKLER                                        :

EK-1 Akademik Kadrolar (.pdf)
EK-2 Başvuru Formu