Üniversitemizde Çeşitli Branşlarda İstihdam Edilmek Üzere Akademik Personel Alınacaktır

DUYURU
AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİNE
ÇEŞİTLİ BRANŞLARDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE
AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR
(05/04/2021)

 

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından, Türkiye de dâhil olmak üzere yabancı vatandaşların çalışma vizesi alım işlemleri 2020-2021 eğitim-öğretim yılında kısıtlanmış, 2020-2021 öğretim yılında eğitim-öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim (online) şeklinde gerçekleştirilmiştir. Yeni eğitim-öğretim döneminde vize sorunu net çözülememekle birlikte, vize işlemleri takipte kalmak şartı ile üniversitemiz Rektörlüğünün bulunduğu Kazakistan’ın Türkistan şehrinde çeşitli branşlarda akademik personel alınacaktır.

Üniversitemizde eğitim-öğretim dili Türkiye Türkçesi ve Kazak Türkçesidir. Bazı dersler Rusça ve İngilizce olarak verilmektedir.

İhtiyaç duyulan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı akademik personele ait kadro, unvan ve branşlar, Ek 1’de gösterilmiştir. İlgilenen adayların, Ek 2 başvuru formunu doldurarak, internet üzerinden e-mail yoluyla müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Müracaatlar, 30 Nisan 2021 tarihine kadar yapılabilecektir. Müracaatların ön değerlendirilmesini müteakip, davet edilecek ilgili adaylarla, davet edildikleri gün Mütevelli Heyet Başkanlığı Ankara bürosunda görüşülmesi ve 2547 Sayılı Kanun’da öngörülen süreçlerin başlatılması planlanmaktadır. Kadrolarımız, hâlen bir üniversite bünyesinde görev yapmakta olan akademisyenlerin yanında, emekli (67 yaşını doldurmayan) ve hâlen herhangi bir üniversite bünyesinde bulunmayan akademisyenlere de açıktır.

Görevlendirilmesi kararlaştırılan akademik personelle karşılıklı mutabakata bağlı olarak sözleşme imzalanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

 

İletişim Bigileri                       :

Ahmet Yesevi Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanlığı
(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)
Tel : (0312) 2160625
e-posta : bilgi.personel@yesevi.edu.tr
web : www.ayu.edu.tr

 

EKLER                                        :

EK-1 Akademik Kadrolar
EK-2 Başvuru Formu