Türk Dünyasından Öğrenci Kabulüne İlişkin Duyuru


HOCA AHMET YESEVI
ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNIVERSITESI

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetlerinin uluslararası, özerk statüye sahip, ortak devlet üniversitesidir. Ahmet Yesevi Üniversitesinde, bugün 11 fakülte ve 1 yüksekokulda 10 binden fazla öğrenci öğrenim görmekte ve 1000’i aşkın akademik personel görev yapmaktadır.

Üniversitemiz Türk Dili konuşan Devlet ve Topluklara mensup öğrencileri, bir çatı altında eğitmek;  hür ve bilimsel düşünce gücüne, çağdaş bilgi ve beceriye, toplumsal sorumluluk duygusuna sahip, insan haklarına saygılı, hoşgörülü, millî ve ahlâkî değerlere bağlı, sorgulayan, araştıran, girişimci,  demokratik ve laik devlet esaslarına bağlı, tarih ve kimlik şuuruna sahip bireyler yetiştirmek; araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile bilim ve toplum hayatına katkıda bulunmaktadır.

 

Türk Dünyasından Öğrenci Kabulü

 

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından öğrenci seçimi Rektörlük tarafından yapılmaktadır. Çevrimiçi yapılan başvurular, Rektörlükte kurulan komisyon tarafından belirlenen ölçütlere göre değerlendirilerek öğrenci seçimi yapılır.

2022-2023 eğitim-öğretim yılında Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklardan üniversitemiz lisans programlarına 250 öğrenci kabul edilmektedir. Kabul edilecek öğrencilerden 200 öğrenciye tam burs (Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetleri tarafından eğitim destek bursu ve yılda bir defa öğrencilerin ülkelerine gidiş-dönüş yol ücretleri), 50 öğrenciye ise Türkiye Kotası verilmektedir.  Öğrenciler, barınma ve kişisel giderleri kendileri karşılamaktadır.

Üniversitemizde eğitim almak isteyen adaylar 30.06.2022 tarihine kadar http://admission2022.ayu.edu.kz/  sitesi üzerinden online olarak başvuru yapabilirler. Başvuru için gerekli olan belgelerin siteye eksiksiz ve pdf formatında yüklenmesi gerekmektedir.

 

Uyarı! Online başvuru yapmayan aday öğrencilerin belgeleri ve başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.  http://ayu.edu.kz/talapkerge/enrollee-calendar/kabyldau_erejeleri_int

                                                                                                                                                          

Genel Şartlar

 

- Kazakistan Cumhuriyeti veya Türkiye Cumhuriyeti’ndeki lise ve dengi okullara eş değer lise düzeyinde bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak,

- Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukların (Kazakistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti hariç) vatandaşı olmak.

 

Başvuruda İstenen Belgeler:

1) Pasaport
2) Lise Diploması
3) Not Döküm Belgesi (Transkript)
4) Referans Mektubu
5) Ahmet Yesevi Üniversitesini Niçin Tercih Ettiğine Dair Niyet Mektubu
6) Son altı ay içinde çekilmiş 1adet fotoğraf

 

Mevcut ise:

Sertifika
Teşekkür Belgesi

 

 

Тел: +7 775 129 84 92
E-mail: karlygash.zholdassova@ayu.edu.kz

 

 

Üniversitemizde Yaşam

 

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Kazakistan Cumhuriyetinde bulunmaktadır. Merkez yerleşkesi Türkistan şehrindedir. Merkez yerleşkesi dışında Kentav, Çimkent ve Almatı şehrinde de eğitim binaları bulunmaktadır. Türkistan Yerleşkesi’nde, yaklaşık 650’şer kişi kapasiteli erkek ve kız yurtlarımız öğrencilerimize hizmet vermektedir ve aylık 12 ABD Doları civarında 5000 Tenge’dir. Yurtlarımız 4–6 kişilik odalara sahiptir. Yurtlarımızın bulunduğu yerleşke içerisinde; okuma salonları, kütüphane, yemekhane, tenis, futbol ve basketbol sahaları, sağlık merkezi ve kafeterya bulunmaktadır. Barınma ve kişisel giderleri öğrencilerin kendilerince karşılanmaktadır. Hazırlık sınıfı Kentav Şehrindedir. Kentav Şehrinde yaklaşık 300’er kişi kapasiteli, 3-4 kişilik odalara sahip erkek ve kız yurdumuz bulunmaktadır.

 

Eğitim - Öğretim, Burs ve Eğitim Ücreti

 

Üniversitemizden alınan diplomaların Kazakistan ve Türkiye’de aynı alan ve aynı düzeyde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının diplomalarına ve bunlara verilmiş haklara eşdeğerliliği kanunla sağlanmıştır. Eğitim ve katkı payı ücretsizdir. Zorunlu olarak bir eğitim öğretim yılı hazırlık sınıfı okutulmakta olup, öğrencilere Kazakça, Türkçе, Ingilizce ve Rusça dil eğitimi verilmektedir. Hazırlık sınıfı dâhil 1. sınıfın birinci dönemine kadar aylık yaklaşık 60 ABD doları karşılığı Tenge olarak Kazakistan Cumhuriyeti tarafından, 50 ABD doları karşılığı Tenge olarak Türkiye Cumhuriyeti tarafından burs verilir. Yılda bir defa Kazakistan’a gidiş için 500 ABD Doları karşılığı, dönüş 500 ABD Doları karşılığı Tenge olarak yol ücreti üniversitemiz tarafından karşılanır. 1. sınıfın 1. döneminden itibaren her bir dersin notu en az 2,33 olması halinde (4’lük not sistemine göre) öğrencinin bursu devam eder. Hazırlık hariç, üst sınıfta okuyup da sınıf tekrarı yapan öğrencilere geliş-dönüş yol ücreti ödenmez, burs haklarını kaybederler fakat eğitim ücreti ödemezler.

 

Yemekhane

           

Aynı anda 400 kişinin yemek yiyebileceği öğrenci yemekhanesi, modern bir donanıma sahiptir. Öğrencilerimiz, yemekhaneden, tabldot usulüyle yiyebilecekleri 4 çeşit yemek için ortalama 1.5 USD ücret ödeyerek yararlanabilmektedir.

 

Internet

 

Üniversitemizin Türkistan Merkez Yerleşkesinde, kablosuz internet ağı bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, kapsama alanındaki herhangi bir yerden (yatakhane odaları dahil) internete kolaylıkla erişebilmektedir.

 

Kütüphane

 

Üniversite kütüphanesinde eğitim ve araştırma sürecindeki ders kitapları, yardımcı malzemeler, bilimsel yayınlar ve elektronik kaynaklar mevcuttur. Kütüphane, modern gereksinimlere uygun olarak donatılmıştır. Kütüphane 4 katlıdır. 6472 metrekarelik bir alana sahip olan kütüphanemizde 540 kişilik 6 okuma salonu (her sektöre ait okuma odaları, e-okuma odası) mevcuttur. Öğrencilerin kullanımlarını kolaylaştırmak için okuma salonlarındaki kitaplar eğitim alanlarına ve uluslararası standartlara göre açık raf sistemi ile hizmet vermektedir. Okuma salonlarını, bireysel ve grup halinde çalışmak için özel kabinlerle donatılmıştır. İnternet, Wİ-Fİ mevcuttur. Okuyucular için uluslararası tam metin veritabanlarının kullanımı için koşullar yaratılmıştır. Okuyucularımız için 3 dilde kütüphane sitesi lib.ayu.edu.kz hizmettedir. Birinci ve ikinci katlarda her biri 95 kişilik iki konferans salonu bulunmaktadır. 4. katta okuyucular için özel olarak donatılmış 50 kişilik bir kafeterya bulunmaktadır. CO-WORKING  okuyucularımız için faaliyettedir.

 

Sağlik Hizmetleri

 

Üniversitemiz öğrencilerinin ilk sağlık kontrollerinin ve tedavilerinin yapıldığı sağlık merkezi, 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Sağlık Merkezi’nde, acil durumlardaki ilaçlar, öğrencilere ücretsiz olarak verilmektedir.

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Dünyası ve Akraba Topluluklarındangelecek öğrencilere kontenjanın ülkelere göre paylaşımı ve onlara verilecek Türk kotasının sayısı Mütevelli Heyet tarafından kararlaştırlır

 

Sıra Nu

Ülkeler ve Topluluklar

Kontenjan

 Sayısı

Öğrenci Seçiminde Sorumlu Taraflar

1

Türkiye

100

Mütevelli Heyet Başkanlığı

2

Azerbaycan

10

Rektörlük

3

Türkmenistan

10

Rektörlük

4

Kırgızistan

20

Rektörlük

5

Özbekistan

25

Rektörlük

6

Özbekistan (Karakalpakistan)

5

Rektörlük

7

Moldova

3

Rektörlük

8

Çin Halk Cumhuriyeti (Uygur)

1

Rektörlük

9

RF (Dağıstan Cumhuriyeti)

3

Rektörlük

10

RF (Kabardin-Balkar Cumhuriyeti)

10

Rektörlük

11

RF (Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti)

3

Rektörlük

12

RF (Altay Cumhuriyeti)

3

Rektörlük

13

RF (Hakasya Cumhuriyeti)

3

Rektörlük

14

RF (Sibir)

3

Rektörlük

15

RF (Tuva Cumhuriyeti)

3

Rektörlük

16

RF (Başkurdistan Cumhuriyeti)

3

Rektörlük

17

RF (Çuvaşistan Cumhuriyeti)

3

Rektörlük

18

RF (Saha Cumhuriyeti)

3

Rektörlük

19

RF (Tataristan Cumhuriyeti)

3

Rektörlük

20

Moğolistan

3

Rektörlük

21

Macaristan

3

Rektörlük

22

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

10

Rektörlük

23

Diğer Ülkeler

20

Rektörlük

Genel Kontenjan

250

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАЗАХСКО-ТУРЕЦКИЙ УНИВИРСИТЕТ
имени Ходжи Ахмета Ясави

 

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави является общим международным, государственным университетом Республики Казахстан и Турецкой Республики, имеющим особый статус. На сегодняшний день в 11 факультетах и в 1 колледже  университета Ходжи Ахмеда Ясави обучаются более 10 тысяч студентов и работают более 1 тысячи преподавателей. Наш ВУЗ помогает молодым людям тюркоязычных государств и сообществ стать лидерами в области качественного образования, инновационного обучения и научных исследований под единым шаныраком.

 

Прием студентов из тюркского мира

 

Отбор слушателей из тюркоязычных стран и ассоциаций осуществляется ректоратом. Онлайн заявки, оцениваются сформированный ректоратом комиссией, слушателей принимают в соответствии с установленными нормами.

На 2022-2023 учебный год планируется прием 250 слушателей из тюркоязычных стран и родственных сообществ. Около 200 принимаемых слушателей из тюркоязычных государств и ассоциаций получают грант ТТЕ (предоставляется стипендия со стороны Казахстана и Турции и включает расходы на проезд один раз в год), 50-ти слушателям предоставляется квота турецкого государства. Слушатели самостоятельно оплачивают общежитие и другие личные расходы.

Абитуриенты могут подать онлайн-заявки до 30.06.2022 через сайт http://admission2022.ayu.edu.kz /. Документы в сайт должны быть загружены полностью в PDF формате.

 

Примечание! Документы абитуриентов, не подавших заявление в виде Онлайн, не принимаются.

http://ayu.edu.kz/talapkerge/enrollee-calendar/kabyldau_erejeleri_int

 

 

Общие условия

- Быть выпускником учебного заведения среднего общего образования, на уровне школы / колледжа Республики Казахстан или Турецкой Республики;

- Быть гражданином тюркоязычных стран и родственных ассоциаций (кроме Казахстана и Турции).

 

Нужная документация:

 1. Паспорт
 2. Школьный аттестат / диплом колледжа
 3. Транскрипт
 4. Рекомендательное письмо
 5. Мотивационное письмо
 6. Фото, сделанное за последние шесть месяцев (1шт)

 

Если есть:

Сертификат
Благодарственное письмо

 

Тел: +7 775 129 84 92
E-mail: karlygash.zholdassova@ayu.edu.kz

 

 

Жизнь в университете

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави находится в городе Туркестан Республики Казахстан. Административный корпус - в городе Туркестан. Кроме того, в городах Кентау, Шымкент и Алматы расположены учебные корпуса. В кампусе Туркестана функционируют мужское и женское общежитие на 650 мест, стоимость общежития составляет 5000 тенге в месяц, что составляет 12 долларов США. Комнаты в общежитиях 4-6-местные. В кампусе, где расположены общежития, есть читальные залы, библиотека, столовая, теннисные, футбольные и баскетбольные площадки, поликлиника и буфеты. Студенты оплачивают общежитие и другие личные расходы самостоятельно. Центр языковой подготовки находится в городе Кентау, там же есть мужское и женское общежитие, примерно на 300 мест, комнаты рассчитаны на 3-4 человека.

 

Обучение, стипендия и плата за обучение

Дипломы выданные нашим ВУЗом котируются на законном основании как в Казахстане так и в Турции.

Обучение в Подготовительном Центре является обязательным и проводится в течение 1 академического учебного года. Слушатели обучаются на казахском, турецком, английском и русском языках. Во время обучения в подготовительном центре и до 1-го семестра 1-го курса предоставляется стипендия со стороны Республики Казахстан в размере около 60 долларов США в месяц, со стороны Турецкой Республики в виде 50 долларов США в тенге. Начиная с 1-го семестра 1-го курса, при оценке каждого занятия не менее 2,33 баллов (по 4-х бальной системе) студенты продолжают получать стипендию. В случае получения студентами старших курсов, кроме слушателей подготовительного центра, во время сессии баллов ниже пороговых, дорожные расходы не оплачиваются, лишаются права на получение стипендии, но не оплачивают за обучение.

 

 

Столовая

 

 Студенческая столовая,  которая одновременно может обслуживать до 400 человек, оснащена современными технологиями. Наши студенты платят в среднем 1.5 доллара США за комплексный обед .

 

Интернет

 

В Туркестанском кампусе нашего учебного заведения имеется wı-fı. Студенты могут без припятственно подключиться к интеренету в любой точке университета.

 

Библиотека

 

Фонд библиотеки при Культурном центре насчитывает более 1 миллиона книг на казахском, турецком, русском и западных языках. Услугами библиотеки, к которой подключен Интернет, в среднем пользуются около 2500 человек в день. Кроме того, есть энциклопедии и электронные книги.

 

Услуги здравоохранения, поликлиники

 

Клиника при МКТУ им.Х.А.Ясави функционирует в течении 24-часов, где обучающиеся могут получит первую медицинскую помощь, пройти все виды лабораторно-клинического обследования, необходимое лечение и получить нужные медикаменты бесплатно.

 

 

Распределение выделяемых для обучающихся мест между Турецкой Республикой, тюркоязычными странами и сообществами.

Тюркоязычных стран и сообществ

Распределение мест

1

Турция

100

2

Азербайжан

10

3

Туркменистан

10

4

Киргизия

20

5

Узбекистан

25

6

Узбекистан (Каракалпакстан)

5

7

Молдова

3

8

Китайская Народная Республика

 (Сыньцзян-Уйгурский автономны район)

1

9

РФ (Дагестан)

3

10

РФ (Кабардин-Балкар)

10

11

РФ (Карачаево-Черкесия)

3

12

РФ (Алтай)

3

13

РФ (Хакасия)

3

14

РФ (Сибир)

3

15

РФ (Тыва)

3

16

РФ (Башкирия)

3

17

РФ (Чубаш)

3

18

РФ (Саха)

3

19

РФ (Татарстан)

3

20

Монголия

3

21

Венгрия

3

22

Северный Кипр

10

23

Другие Республики

20

 

Общее место

250

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАЗАХСКО-ТУРЕЦКИЙ УНИВИРСИТЕТ
имени Ходжи Ахмета Ясави

 

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави является общим международным, государственным университетом Республики Казахстан и Турецкой Республики, имеющим особый статус. На сегодняшний день в 11 факультетах и в 1 колледже  университета Ходжи Ахмеда Ясави обучаются более 10 тысяч студентов и работают более 1 тысячи преподавателей. Наш ВУЗ помогает молодым людям тюркоязычных государств и сообществ стать лидерами в области качественного образования, инновационного обучения и научных исследований под единым шаныраком.

 

Прием студентов из тюркского мира

 

Отбор слушателей из тюркоязычных стран и ассоциаций осуществляется ректоратом. Онлайн заявки, оцениваются сформированный ректоратом комиссией, слушателей принимают в соответствии с установленными нормами.

На 2022-2023 учебный год планируется прием 250 слушателей из тюркоязычных стран и родственных сообществ. Около 200 принимаемых слушателей из тюркоязычных государств и ассоциаций получают грант ТТЕ (предоставляется стипендия со стороны Казахстана и Турции и включает расходы на проезд один раз в год), 50-ти слушателям предоставляется квота турецкого государства. Слушатели самостоятельно оплачивают общежитие и другие личные расходы.

Абитуриенты могут подать онлайн-заявки до 30.06.2022 через сайт http://admission2022.ayu.edu.kz /. Документы в сайт должны быть загружены полностью в PDF формате.

 

Примечание! Документы абитуриентов, не подавших заявление в виде Онлайн, не принимаются.

http://ayu.edu.kz/talapkerge/enrollee-calendar/kabyldau_erejeleri_int

 

Общие условия

- Быть выпускником учебного заведения среднего общего образования, на уровне школы / колледжа Республики Казахстан или Турецкой Республики;

- Быть гражданином тюркоязычных стран и родственных ассоциаций (кроме Казахстана и Турции).

 

Нужная документация:

 1. Паспорт
 2. Школьный аттестат / диплом колледжа
 3. Транскрипт
 4. Рекомендательное письмо
 5. Мотивационное письмо
 6. Фото, сделанное за последние шесть месяцев (1шт)

 

Если есть:

Сертификат
Благодарственное письмо

 

Тел: +7 775 129 84 92
E-mail: karlygash.zholdassova@ayu.edu.kz

 

 

 

 

Жизнь в университете          

 

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави находится в городе Туркестан Республики Казахстан. Административный корпус - в городе Туркестан. Кроме того, в городах Кентау, Шымкент и Алматы расположены учебные корпуса. В кампусе Туркестана функционируют мужское и женское общежитие на 650 мест, стоимость общежития составляет 5000 тенге в месяц, что составляет 12 долларов США. Комнаты в общежитиях 4-6-местные. В кампусе, где расположены общежития, есть читальные залы, библиотека, столовая, теннисные, футбольные и баскетбольные площадки, поликлиника и буфеты. Студенты оплачивают общежитие и другие личные расходы самостоятельно. Центр языковой подготовки находится в городе Кентау, там же есть мужское и женское общежитие, примерно на 300 мест, комнаты рассчитаны на 3-4 человека.

 

Обучение, стипендия и плата за обучение

                                                            

Дипломы выданные нашим ВУЗом котируются на законном основании как в Казахстане так и в Турции.

Обучение в Подготовительном Центре является обязательным и проводится в течение 1 академического учебного года. Слушатели обучаются на казахском, турецком, английском и русском языках. Во время обучения в подготовительном центре и до 1-го семестра 1-го курса предоставляется стипендия со стороны Республики Казахстан в размере около 60 долларов США в месяц, со стороны Турецкой Республики в виде 50 долларов США в тенге. Начиная с 1-го семестра 1-го курса, при оценке каждого занятия не менее 2,33 баллов (по 4-х бальной системе) студенты продолжают получать стипендию. В случае получения студентами старших курсов, кроме слушателей подготовительного центра, во время сессии баллов ниже пороговых, дорожные расходы не оплачиваются, лишаются права на получение стипендии, но не оплачивают за обучение.

 

Столовая

 

 Студенческая столовая,  которая одновременно может обслуживать до 400 человек, оснащена современными технологиями. Наши студенты платят в среднем 1.5 доллара США за комплексный обед .

 

Интернет

 

В Туркестанском кампусе нашего учебного заведения имеется wı-fı. Студенты могут безпроблемно подключиться к интернету в любой точке университета.

 

Библиотека

 

Библиотека осуществляет информационную поддержку учебной, научной и воспитательной деятельности вуза. Общая площадь библиотеки составляет 6472 кв.м. В ее структуре  6 читальных залов  на  540 посадочных мест,  Книжный фонд в читальных залах предоставлен в соответствии с международными стандартами в открытом доступе, а также читальные  залы  оборудованы  отдельными  кабинами  для индивидуальных и  групповых занятий.  В качестве платформы для обеспечения единой точки доступа к электронным информационным ресурсам разработан сайт библиотеки.(Lib.ayu edu .kz)  –  на 3х языках.  Для пользователей университета в библиотеке открыт on-line бесплатного доступа читателей к отечественным и международным информационным ресурсам.

На 1-м и 2-м этажах расположены  конференц-залы  на  95 посадочных  мест. На 4-м этаже расположена  кафетерии на  50 мест с  открытой  панорамой  города и  кампуса.   Для студентов есть специальная зона CO-WORKING.

Услуги здравоохранения, поликлиники

 

Клиника при МКТУ им.Х.А.Ясави функционирует в течении 24-часов, где обучающиеся могут получит первую медицинскую помощь, пройти все виды лабораторно-клинического обследования, необходимое лечение и получить нужные медикаменты бесплатно.

 

 

Распределение выделяемых для обучающихся мест между Турецкой Республикой, тюркоязычными странами и сообществами

 

Тюркоязычных стран и сообществ

Распределение мест

1

Турция

100

2

Азербайжан

10

3

Туркменистан

10

4

Киргизия

20

5

Узбекистан

25

6

Узбекистан (Каракалпакстан)

5

7

Молдова

3

8

Китайская Народная Республика

 (Сыньцзян-Уйгурский автономны район)

1

9

РФ (Дагестан)

3

10

РФ (Кабардин-Балкар)

10

11

РФ (Карачаево-Черкесия)

3

12

РФ (Алтай)

3

13

РФ (Хакасия)

3

14

РФ (Сибир)

3

15

РФ (Тыва)

3

16

РФ (Башкирия)

3

17

РФ (Чубаш)

3

18

РФ (Саха)

3

19

РФ (Татарстан)

3

20

Монголия

3

21

Венгрия

3

22

Северный Кипр

10

23

Другие Республики

20

 

Общее место

250