Bilimsel Faaliyetler

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

6. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi (EFE 2024)

27.06.2024

“Çoklu Krizler Döneminde Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme için Ekonomik Dayanıklılık” başlıklı 6. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi’nin (EFE'2024) 27-29 Haziran 2024 tarihinde Nahçıvan’da düzenleneceğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Yakın zamanda küresel ekonomide Covid-19 salgını, salgın sonrası küresel ticaret ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar ve ardından emtia fiyatlarında yaşanan yükselişler, derinleşen gelir eşitsizliği, ekonomik durgunluk, göç, gıda ve enerji güvenliği ve iklim değişikliği gibi ekonomik olduğu kadar ekonomi dışı şokların neden olduğu bir dizi krize tanık olduk. Covid-19 salgını sonrasında birçok ülkede kendi kendine yeterlilik konusunda endişeler arttı. Bu kaygılar, ihracat kısıtlamalarına neden olduğu gibi, kriz ortamında dünya ticaretinin daralmasına da neden olmaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde aktif para ve maliye politikaları uygulanmaya devam ederken düşük gelirli ekonomilerde bunu yapabilecek mali alanın çok daha sınırlı olduğu bilinmektedir. Bu olgu, söz konusu ülkelerde yoksulluk ve açlığın artışını hafifletme konusundaki çabaları olumsuz etkilemektedir. Sonuç olarak artan kamu borcu, dış şokları absorbe etme yeteneklerini daha da kısıtlamaktadır. Öte yandan gelişmekte olan çok sayıda ülke de yüksek tüketici fiyatlarından, döviz şoklarından ve yüksek borç seviyelerinden muzdariptir.

Bahse konu bu hususlar ilgi odağı haline gelerek öncelik kazanmıştır ve uluslararası ve bölgesel forumlardaki tartışmaların odak noktası olmuştur. EFE'2024 Kongresi, akademisyenlerin ve uzmanların deneyimlerini ve bilgilerini paylaşmaları, dirençlilik konusundaki küresel söyleme katılmaları ve gelişmekte olan ülkeler için bu zorluklar karşısında politika seçeneklerini ve başa çıkma stratejilerini tartışmaları için bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Kongre konu başlıkları aşağıdaki alanları içermekle birlikte bunlarla sınırlı değildir:

 • Ekonomik Dayanıklılık
 • Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme
 • Covid-19 Sonrası Arz Kesintisi
 • Emtia Fiyatlarındaki Artışlar
 • Gelir Eşitsizliğinin Derinleşmesi
 • Yoksulluk
 • Ekonomik durgunluk
 • Ekonomik yaptırımlar
 • Ticaret Savaşları
 •  Küresel Değer Zincirleri ve Kesintiler
 • Göç
 • Küresel Ticaret Yollarının Güvenliği
 • Gıda Güvenliği
 • Enerji güvenliği
 • İklim değişikliği
 • Düzenleyici Politikalar ve Yönetim
 • Maliye politikaları
 • Para politikaları
 • Merkez Bankacılığı
 • Finansal Piyasalar, Kurumlar ve Entegrasyon
 • Belirsizlik ve Risk
 • Siyasi dengesizlik
 • İşin ve İstihdamın Değişen Doğası
 • Ekonomi, Finans ve Enerjideki Diğer Konular

Sorularınız olursa lütfen [email protected] adresine e-posta gönderin.

 

Email: [email protected]

Web: http://www.efecongress.org

 

 

Görseller