Duyurular

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİNE ÇEŞİTLİ BRANŞLARDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

25.03.2024

DUYURU

AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİNE

ÇEŞİTLİ BRANŞLARDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

(25/03/2024)

Üniversitemiz Rektörlüğünün bulunduğu Kazakistan’ın Türkistan şehrinde görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda akademik ve idari personel alınacaktır.

Üniversitemizde eğitim-öğretim dili Türkiye Türkçesi ve Kazak Türkçesidir. Bazı dersler Rusça ve İngilizce olarak verilmektedir.

İhtiyaç duyulan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı akademik personele ait kadro, unvan ve branşlar, Ek 1’de gösterilmiştir. İlgilenen akademisyenlerin, Ek 2 başvuru formunu doldurarak, internet üzerinden e-mail yolu ile müracaatta bulunmaları gerekmektedir. 

Müracaatlar, 25/04/2024 tarihine kadar yapılabilecektir. Müracaatların ön değerlendirilmesini müteakip, davet edilecek ilgili adaylarla, davet edildikleri gün Mütevelli Heyet Başkanlığı Ankara bürosunda görüşülmesi ve 2547 Sayılı Kanun’da öngörülen süreçlerin başlatılması planlanmaktadır. Kadrolarımız, hâlen bir üniversite bünyesinde görev yapmakta olan akademisyenlerin yanında, emekli (67 yaşını doldurmayan) ve hâlen herhangi bir üniversite bünyesinde bulunmayan akademisyenlere de açıktır. 

Görevlendirilmesi kararlaştırılan akademik personelle karşılıklı mutabakata bağlı olarak sözleşme imzalanacaktır. 

Kamuoyuna duyurulur.

 

İletişim Bigileri                       :

Ahmet Yesevi Üniversitesi

Mütevelli Heyet Başkanlığı

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

Tel : (0312) 2160625

e-posta : [email protected]

 

EKLER                                        :

EK-1 Akademik Kadrolar

EK-2 Başvuru Formu

 

Dosyalar
EK-1 KadrolarEK-2 Başvuru Formu