Ekoloji Araştırma Enstitüsü

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

Enstitü Hakkında Ekoloji Araştırma Enstitüsü

Üniversitenin kurulduğu bölgeyi ve çevrenin ekolojik yapısını araştırmak amacıyla 1998 yılında kurulmuştur.

Merkez, çevre ve bölge halkının nelere maruz kaldığını, diğer yandan bölgenin çevreyle ilgili fotoğrafının nasıl olduğunu ortaya koymak için çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, her türlü ekolojik problemlere yönelik yüksek ihtisaslı ekoloji uzmanlarının katılımıyla araştırmalar gerçekleştirilmekte, bölgenin ekolojisi ile ilgili konuların tespit ve tahlili için laboratuar çalışmaları yapılmaktadır. Başta Kazak uzmanlar olmak üzere, diğer araştırma merkezleri ile ortak çalışmalar yürütülmektedir.

Kazakistan’ın çeşitli bölgeleri ve özellikle Türkistan bölgesindeki üretim merkezlerinin ekolojik duruma etkisini takip edecek mevzuat bilgi ve belgelerinin hazırlanmasına da başlanmıştır.

Ekoloji Araştırma Enstitüsü araştırma çalışmalarını kapsamlı şekilde gerçekleştirmektedir. Onlardan çevre çalışmalarının analizi, atmosferin temizlenmesi ve gözlemi, inşaat malzemelerini atıklardan üretmek, teknolojik süreçlerin az veya atıksız teknolojileri yaratarak ticari ürünleri kazanmak, toprağı tehlikeli atıklar ve ağır metallerden detoksifikasyon yöntemlerini oluşturmak, eski İpek Yolu boyunda yer alan tarihi eserleri korumak ve geri kazandırmak, profilaktik biyolojik olarak aktif maddeler üretmek, tarım işletiminde ise hayvanları çeşitli hastalıklardan tedavi etmek gibi geniş bir yelpazede verimli çalışmalar yürütülmektedir. Aynı zamanda Enstitü Kazakistan’ın güney bölgesinde çevresel etkileri azaltmak için sıkı çalışmaktadır.

Ekoloji Araştırma Enstitüsü’nün öncelik tanıdığı araştırma alanları:

Ekoloji ve çevre koruma;

Yeşil teknoloji;

Biyoteknoloji (vermikültür, remidasyon v.b.);

Yurdun güney bölgesinin tarihsel ve toplumsal gelişimi;

Ekoloji Enstitüsü bilimsel faaliyetlerin ana konularından çevrenin korunması için Rehabilitasyon ve ekolojik restorasyon, doğal kaynakları yararlı ve etkin biçimde faydalanmak, biyolojik çeşitliliğin geniş bir yelpazede kullanımı, nüfusun sağlığı için çevresel bakımdan elverişli koşulların yaratılmasını sağlamak, dünya mirası, tarihi, kültürel ve mimari eserlerin korunması için uygun koşulların yaratılması gibi çalışmalar yer almaktadır.


Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Ekoloji Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen teorik ve deneysel bilim tabanlı teknolojilerin bazında gerçekleşen faaliyetler şunlardır:

Yüksek kaliteli vermikompost ve Kaliforniya solucanlarının biyokütlesini almanın dünya standartlarında bilinen yöntemlerle (süre 4-6 ay) karşılaştırdığımız zaman hızlandırılmış bir yöntem bazına dayalı vermiteknoloji.

Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı devlet bütçesinden ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen projeler:

1. Kimyasal ve tarımsal üretimin atıklarının işlenmesi sonucunda kirlilik kullanımı yoluyla toprak ekosistemini detoksifikasyon etmek ve doğurganlığını artırmak.
2. Modern bileşim biyolojik ürünler almak ve hayvancılık ile veterinerlik pratikte uygulamak.
3. Büyük İpek Yolu “Otrar Türkistan Sauran” tarihi ve mimari ve arkeolojik eserlerin istikrarını yükseltme yöntemleri.

İletişim

Adres
Telefon
Fax
E-Posta