Fen Bilimleri Araştırma Enstitüsü

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

Enstitü Hakkında Fen Bilimleri Araştırma Enstitüsü

Fen Bilimleri ve Araştırma Enstitüsü Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet’in No:48 24.06.2014 tarihli kararı ile açılmıştır. Enstitünün temel amacı; matematik, fizik ve bilgisayar bilimlerine ilişkin temel ve uygulamalı araştırmaları yürütmek ve bilimsel araştırma sonuçlarını hayata geçirmektir.
Enstitünün açılması konusunda Mütevelli Heyet 24 Haziran 2014 tarihinde karar çıkarmış ve Enstitü 01 Ekim 2014 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Enstitü müdür, müdür yardımcısı ve sekreter olmak üzere 3 kadrodan oluşmaktadır. Onaylanmış olan enstitü organizasyon şemasına göre Fizik ve Elektrik Enerjisi Laboratuvarı, Matematiksel Modelleme Laboratuvarı, Bilişim Teknolojileri Laboratuvarı olmak üzere 3 laboratuvar kurulması planlanmaktadır.
Enstitünün görevleri şunlardır:

 Fen bilimlerinin temel ve uygulamalı alanlarında araştırmalar yürütmek;

 Bilimsel araştırma faaliyetleri sonucu elde edilen kayda değer, önemli sonuçları Thomson Reuters ve Scopus veritabanlarında indekslenen hakemli dergilerde yayınlamak;

 Uluslararası ilişkileri canlandırarak, Kazakistan ve Türkiye başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı bilim kurumlarıyla bilimsel alanda karşılıklı bağlantıları geliştirmek, malzeme ve tecrübe alışverişinde bulunmak;

 Bilim ve üretim alanlarında çeşitli hizmetler sunmak, elde edilen başarıları hizmet içi eğitim seminerleri ve ihtisas kursları düzenleme yoluyla tanıtmak ve değerlendirmek, kurullar oluşturmak;

 Bilimsel araştırma sonuçlarını uygulamak ve yeni teknolojilerden yararlanan küçük üretim yerlerinin açılmasını önermek;

 Devletin ve özel kuruluşların ilan ettiği bilimsel grant yarışmalarına katılmak için proje hazırlamak ve yürütmek;

 Enstitünün güncel konularıyla ilgili bilimsel konferanslar ve seminerler düzenlemek;

 Fen bilimleri alanında kazanılan bilimsel ve akademik başarıları tanıtmak, yayınlamak, yapılan araştırmalar ve elde edilen sonuçlar hakkında bilgilendirmek, sergiler düzenlemek

 Yurtdışında fen bilimleri alanında ortaya çıkan gelişmelerden haberdar olmak, yurtdışı kurumlarıyla karşılıklı bağlantıları geliştirerek, ayrıca ortak bilim ve eğitim kurumları açarak çeşitli bilim alanlarında ortak çalışmalarda bulunmak;

 Sözleşmeli olarak bilimsel araştırmalar yürütme konusunda teklifler hazırlamak;

 Bilimsel araştırma ve uygulamalara maddi ve teknik desteğin sağlanmasına katkıda bulunmak.

Enstitü bünyesinde 2017 tarihinden itibaren A.Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Haberleri (Matematik, Fizik, Bilgi İşlem Dizisi) Dergisi yılda 4 kez yayınlanacaktır. Dergiye Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım ve Gelişme Bakanlığı Enformasyon ve İletişim Komitesi tarafından 15721-No’lu ve 04.12.2015 tarihli Kayıt Belgesi verilmiştir. Mayıs 2016 tarihinden itibaren dergimiz, Paris’te bulunan ISSN Uluslararası Merkezince kayıt edilmiştir.

İletişim

Adres
Telefon
Fax
E-Posta