Tıbbi Araştırma Enstitüsü

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

Enstitü Hakkında Tıbbi Araştırma Enstitüsü

Tıbbi Araştırma Enstitüsünün temel amacı; günümüz sağlık hizmetleri alanında güncel meseleleri kapsamlı şekilde araştırmak ve uygulamaktır.

12.09.2014 tarihinde Hoca Ahmet Yesevİ Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet’in No:48 toplantısı ortak kararıyla 12.09.2014 tarihli Üniversite senatosu No:1/854 protokolü gereği; 07.11.2014 tarihinde tıp bilimleri alanındaki araştırma inceleme çalışmalarını geliştirmek, bilimsel projeler üretmek ve laboratuarlar kurmak amacıyla kurulmuştur.

Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın 2015-2017 yıllarına yönelik araştırma grant projelerini finansman yarışması gereği, 16.04.2015 tarihinde Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. V. A. Jumabayev’in danışmanlığında №0115RK00693 kayıtlı Ulusal Bilim Kurulu 2016/05/13 sayılı 343 anlaşma temelinde Eğitim ve Kazakistan Cumhuriyeti Bilim Bakanlığı araştırma projesi “şubat deve sütü temelinde ilaç özlerine dayanan yeni asit süt biopreparatını biyolojik teknoloji ile elde etmeyi araştırmak” konusunda bilimsel araştırma programına uygun olarak faaliyet yapılmıştır. Çalışma bilimsel ve teknik uzmanlık ulusal merkezi tarafından kaydı alınarak prosedürleri 2016/11/08 №0216RK01216 uyarınca başlatılmıştır. Dolayısıyla “Ulusal Bilimsel ve Teknik Bilgi Merkezi”ne araştırma çalışmaları ile ilgili ara rapor gerçekleştirilmiştir.

Enstitü bölge hastalıklarının gelişim özellikleri: epidemiyolojisi, önlenmesi, teşhis ve tedavisi amacıyla;


  • Bölge hastalıkların gelişimini, salgınlığını ve klinik tanı özelliklerini araştırma çalışmaları yürüterek, elde edilen sonuçlara yönelik  tedavi yöntemlerini ve pratik tıbbi tecrübelerini dahil etmek, araştırma inceleme çalışmaları sayesinde bölge hastalıkları nedenlerinin önlenmesini sağlamak,

  • Master ve doktora tez savunmaları ve bilimsel konferanslar düzenlemek, metodik müfredatlar hazırlamak,

  • Bölge hastalıkların önlenmesi için “şubat”ın  şifa niteliğini artırmak,  şeker seviyesinin azaltılması konusunda elde edilen özler ile  antidiyabetik ekşi süt biopreparatı hazırlamak,

  • Ekolojik bölgelerde doğmuş ve yaşamakta olan kız çocukları ile ergen kızların, fiziksel ve üreme sistemi hastalıkları ile  ergenlik çağı cinsel gelişimini değerlendirmek için yeni bilgileri elde etmek gibi faaliyetler sürdürmektedir.

İletişim

Adres
Telefon
Fax
E-Posta