Türkoloji Araştırma Enstitüsü

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

Enstitü Hakkında Türkoloji Araştırma Enstitüsü

Ahmet Yesevi Üniversitesi Senatosu’nun 23.06.2000 tarihli kararıyla ve 18.12.2000 tarihli No: 1/661 kararnamesiyle Türkoloji Araştırma Enstitüsü açıldı. Enstitünün bilimsel araştırma çalışmalarının temel amacı; Türkoloji alanındaki güncel problemlerin kapsamlı şekilde araştırmaktır.

1992 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi bünyesinde Prof. Dr. Mekemtas MIRZAHMETOV’un girişimi ile “Yasavitanuv” ilmi araştırma laboratuarı olarak açıldı. 1993 yılında ilmi araştırma merkezi olarak yapılandırılan merkez, 1995 yılından itibaren Kazakistan ve Türk halklarının tarihini, edebiyatını, dili ve manevi kültürel değerlerini araştırma enstitüsü olarak tekrar kurulmuştur.

Enstitü; Türk kültürünün ortak değerlerini karşılaştırmalı şekilde araştırmalar yaparak, Türk halklarının tarihini, dili ve edebiyatını, Türkoloji biliminin kalıplaşma sürecini, arkeolojik bilimin oluşumunu, dil bağlarını, Türkolojinin kuramsal ve metodolojik açıdan bilim ve araştırma evrelerini ortaya koymaktır.

Enstitü, Türkoloji biliminin gelişimine katkıda bulunmak, ortaçağ Türk yazılı yadigarlarının araştırılma çalışmalarını sürdürerek bilimsel ortama kazandırmak, Türk halklarının dil ve edebiyatını, tarih ve ideolojisini, din ve folklorunu sistemli şekilde araştırma faaliyetini gerçekleştirmektedir.

Türkoloji Araştırma Enstitüsü 2012 yılından itibaren Kazakistan Bilim ve Eğitim Bakanlığı tarafından “Ülkenin entelektüel potansiyeli” konulu bilimin gelişimine öncelik ve katkı sağlamak ilan gereği 055- “Bilimsel ve / veya” bilimsel ve teknik hizmetler ” bütçe programı çerçevesinde Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Türkiye tarafından finanse edilen grant projesi kapsamında ilmi araştırma çalışmaları yürütmektedir

İletişim

Adres
Telefon
Fax
E-Posta