Yesevi Araştırma Enstitüsü

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

Enstitü Hakkında Yesevi Araştırma Enstitüsü

Temel bilimsel araştırmalar aracılığıyla Ahmet Yesevi’nin manevi mirası ile Türk Müslümanlığının ilişkisini ortaya koymak ve meydana gelen önemli meseleleri günümüz şartlarına göre yeni boyutta inceleyerek Yesevi’nin kültür gelişimine sağladığı katkısını belirtmek; aynı zamanda belli başlı eserlerini araştırarak günümüz okuyucularına ulaştırmak; eski Türkçe Arap harfleriyle yazılmış nüshalarını karşılaştırarak dilin özelliklerini tahlil etmektir.

İletişim

Adres
Telefon
Fax
E-Posta