Diş Hekimliği Fakültesi

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

Fakülte Hakkında Diş Hekimliği Fakültesi

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde Diş Hekimliği Eğitimi verilmesiyle ilgili ilk adım, 01 Eylül 2013 tarihli Üniversite senatosunda Tıp Fakültesi bünyesinde bir Diş Hekimliği Bölümü açılması kararının alınmasıyla atılmıştır.

Üniversite Senatosunun 29 Ağustos 2016 tarih ve 1 nolu toplantısında Tıp Fakültesine bağlı olarak eğitim veren Diş Hekimliği Bölümünün Fakülte hâline getirilmesi kararı alınarak Mütevelli Heyetin oluruna sunulmuş ve Mütevelli Heyet'in 12 Kasım 2016 tarihinde yapılan 53. Toplantısında kabul edilerek 2013 yılından beri eğitim vermekte olan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü’nün 2017-2018 öğretim yılından itibaren Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak eğitim vermesi kararlaştırılmıştır.

Fakültemizde eğitim-öğretim 5 yılda tamamlanmakta, bu eğitimi bitiren diş hekimi adayları 6. yılı değişik kliniklerde pratik yaparak geçirmekte ve bu sürenin sonunda diş hekimi unvanını kazanmaktadırlar. Pratik eğitimin fakülte ortamında uzman öğreticiler nezaretinde ve 5 yıllık eğitim sürecinin 4 ve 5. yıllarında tamamlanması ve Bologna sürecine dâhil diğer üniversitelerle uyum sağlanması amacıyla eğitim programında revizyon çalışmaları devam etmektedir.

Diğer öğrencilerimizin pratik eğitimi için Türkistan şehrinde birçok kliniklerle anlaşma yapılmıştır.

Ayrıca Fakültemizde, öğrencilerin hasta üzerinde fakültedeki eğitimleri sırasında pratik uygulama yapabilmesi ve/veya izleyebilmesi amacıyla kurulmuş kapasite artırımına uygun bir diş kliniği, öğrencilerin klinik öncesi uygulamaları öğrenebilmeleri ve model ve maketler üzerinde pratik yapabilmeleri için kurulmuş fantom ve protez teknik laboratuvarları bulunmaktadır.

Fakültemizde Kazakça, Türkçe, Rusça, İngilizce eğitim verilmektedir.

Fakültemiz öğrencileri Üniversite kampüsünde mevcut olan barınma yurtları, yemekhane, kütüphane, kültür merkezi, kafeterya ve spor alanları gibi sosyal olanaklara sahip olabilmektedirler. Kültür merkezi etkinlikleri öğrencilerimize kendi kültürlerini diğer kardeş topluluklardan gelen öğrencilere tanıtma ve onlarınkileri de tanıma olanaklarını sağlamaktadır. Bu olanak Dünyada sayılı üniversitesinin öğrencilerine sunabildiği bir ayrıcalıktır.

Fakültemizin bünyesinde çalışmalarını sürdüren öğrenci toplulukları tarafından ders yılı boyunca konser, sergi, gezi ve konferans gibi çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerde düzenlenmektedir.

İletişim

Adres
Telefon
Fax
E-Posta