İlahiyat Fakültesi

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

Fakülte Hakkında İlahiyat Fakültesi

İlahiyat bölümünün amacı, vermiş olduğu Lisans eğitimi ile toplumda dini bilimler dalında uzman kadrolar yetiştirmek, böylece toplumda sağlıklı doğru dinî anlayış ve davranışların gelişip güçlenmesine öncülük etmektir. Diğer yandan, yürütülen lisansüstü programlarda da farklı ana bilim dallarında verilen eğitimle alanlarında derinlemesine çalışıp uzmanlaşan akademisyenler yetiştirmektir.

Mezunlar, okul öncesi kurumlar, ortaokul, özel okullar, lise, meslek liseleri, kolejler, bilimsel araştırma enstitüleri, araştırma merkezleri, devlet kurumları, sağlık kurumları, mesleki eğitim merkezleri, ulusal ve bölgesel sosyal hizmet birimleri, istihdam kurumları, kamuoyu ve siyasi teknoloji araştırma kurumları, emniyet organları, cezaevleri, rehabilitasyon ve sosyal adaptasyon kurumları, gençler ve bakımsız kalan çocuk merkezlerinde görev alabilmektedirler.

Ulusal ve bölgenin önde gelen siyasi, kamusal, ilmî ve dini görevliler arasında fakültemiz mezunları da bulunmaktadır. Eğitim, Din Bilgisi ve İlahiyat alanındaki temel eğitim programlarına dayanmaktadır. Fakültede Lisans düzeyinde 264 öğrenci, yüksek lisans düzeyinde ise 18 öğrenci eğitim görmektedir. Eğitim Kazakça, Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak yapılmaktadır.

4 Eğitim programında 282 öğrenci bulunmaktadır. Aralarında Türkiye, Çin, Moğolistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan gelen yabancı öğrenciler de var. Öğrencilere nitelikli Öğretim üyeleri tarafından eğitim verilmektedir. Fakültede 3 Profesör 6 Doç. Dr., 9 PhD, 9 Kıdemli Öğretim Görevlisi, olmak üzere 27 öğretim üyesi bulunmaktadır. Uzmanlar Din Bilgisi ve İlahiyat Bölümleri tarafından yetiştirilmektedir.

İletişim

Adres
Telefon
Fax
E-Posta