Mühendislik Fakültesi

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

Fakülte Hakkında Mühendislik Fakültesi

Mütevelli Heyetimizin kararıyla Ekim-2004 tarihinde “Bilişim Teknolojileri ve Mühendislik Fakültesi” olarak kurulan Fakültemizin ismi Üniversitemiz Senatosunun kararıyla 2014-2015 Eğitim-Öğretim döneminden başlayarak “Mühendislik Fakültesi” olarak değiştirildi. Fakültemiz, Lisans ve lisansüstü seviyede, çağdaş, kapsamlı ve güçlü mühendislik eğitimi vermek, nitelikli, özgün ve yenilikçi araştırmalar yaparak bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlamak, sanayi ve paydaş kurum/kuruluşlar ile yakın işbirliği kurarak ulusal/uluslararası kalkınmaya katkı sağlamak misyonu ile eğitim hayatına devam etmektedir.