Mühendislik Fakültesi

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

Yönetim Mühendislik Fakültesi


Fakülte Dekanı


Dekanlık Sekreteri


Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı


Bilim ve Terbiyeden Sorumlu Dekan Yardımcısı