Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak ABD yönetiminin Kudüs’ün statüsüne dair almış olduğu hukuksuz kararı kınıyor ve tanımıyoruz08 Aralık 2017

Kudüs, sadece Filistin ve Mescid-i Aksa civarında yaşayan Müslümanların değil, tüm dünya Müslümanlarının ortak meselesidir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak ABD yönetiminin Kudüs’ün statüsüne dair almış olduğu hukuksuz kararı kınıyor ve tanımıyoruz. Mescid-i Aksa’nın muhafızlığını yapan Filistinli mazlum Müslümanların yanında olmaya ve her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz.

Bugün insanlığın kadim şehri ve İslam’ın ilk kıblesi Kudüs haksızca bir teşebbüsle karşı karşıyadır. İnsanlığı, kadim geleneği, uluslararası hukuku hiçe sayan pervasız bir anlayış Kudüs’ü, Filistin coğrafyasında haksız bir yaklaşımla İsrail’in başkenti yapma gayreti içerisindedir.

Bilinmelidir ki; Kudüs nice Peygamberin hatırasını barındıran bir İslam şehridir. Kudüs, tarihten beri, farklılıklar içinde bir arada yaşama tecrübesinin en muhteşem örneğidir. Kudüs her bir Mümin’in canından, malından aziz bildiği mukaddes bir şehirdir. Kudüs sadece Filistin ve Mescid-i Aksa civarında yaşayan Müslümanların değil, tüm dünya Müslümanlarının ortak meselesidir.

Kudüs ve Mescid-i Aksa Müslümanlara Hz. Peygamber’in müjdesi ve emanetidir. Mekke ve Medine Müslümanlar için ne ise Miraç mucizesinin gerçekleştiği Kudüs de odur. Kudüs’ün statüsü sadece siyasi bir konu olarak değerlendirilemez.

Kudüs’ün İslam tarihi boyunca Müslümanlarca titizlikle korunan Daru’s-Selam yani barış yurdu olma niteliği bu gün yıkılmak istenmekte, böyle bir teşebbüsle barış yurdunun çatışma yurdu haline getirilmesi hedeflenmektedir.

Kudüs’ü insaf yoksunu bir avuç azınlığa teslim etme gayreti sağduyuyu ortadan kaldırmak ve insanlığın vicdanının sızlamasına sebep olmaktır. Birlikte yaşama kültürüne, huzura, barışa ve güvenliğe vurulan bir darbedir.

Dilimizin ve kültürümüzün gelişmesine, zenginleşmesine çok önemli katkılarda bulunan, Türkistan’dan Anadolu’ya ve Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyanın manevi kandillerinden biri olan büyük fikir adamı ve gönül eri Hoca Ahmed Yesevî hazretlerinin ismini taşıyan bir Üniversite olarak; Kudüs'ün statüsüyle ilgili ABD'nin almış olduğu bu kararın, ivedilikle gözden geçirilmesini ve uluslararası hukukun belirlediği çerçevede "diplomatik müzakerelerle" krizin giderilmesini talep ettiğimizi kamuoyuna ilan ediyor, alınmış bulunan söz konusu kararı kınıyoruz.

 

                                                                             Ahmet Yesevi Üniversitesi

                                                                             Mütevelli Heyet Başkanlığı