Hakîm Süleymân Ata kitabı yayımlandı02 Ocak 2018

 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından Prof. Dr. Mustafa Sever’in kaleme aldığı “Hakîm Süleymân Ata (Ahmed Yesevî’nin III. Halifesi)” başlıklı eser yayımlandı.

Ahmet Yesevî’nin üçüncü halefi, Yesevî tarzındaki hikmetleri ve menkıbeleriyle Türkler arasında büyük bir şöhret ve nüfuzu olan Hakîm Süleymân Ata’dır. Hakîm Ata yerleştiği yer olan Bakırgan’dan dolayı Bakırganî olarak da anılmıştır.

Hakîm Süleymân Ata’nın eserleri Orta Asya Türkleri arasında canlılığını günümüzde de sürdürmektedir. Tıpkı Ahmed Yesevî gibi hikmetleriyle “insanı eğitmeyi, onun mükemmel bir varlık haline gelmesi için bilgi ve birtakım beceriler kazanması yolunda onu yönlendirmeyi gaye edinmiştir. Kur’ân-ı Kerim ve Peygamber’in sünnetine bağlı kalarak hikmetlerini söylemiş, İslâm’ın emir ve yasaklarının daima hatırda tutulduğu bir yaşamı önermiştir.

Elinizdeki bu eserde, Türk Edebiyatı tarihi açısından büyük önem arz eden Hakîm Süleymân Ata’nın hayatı, eserleri, şahsiyeti ve söylemiş olduğu hikmetleri ilk taşbasma nüshalardan yola çıkılarak Türkiye Türkçesine aktarılmıştır.