Avrasya Araştırma Enstitüsü Uzman Araştırmacılarından Dr. Zhandos Ranov “Kazakitan’da Bütçe Oluşum Süreci, Uygulanması ve Son Yılların Ana Göstergeleri” konulu seminer verdi.17 Ocak 2018

 

Dr. Zhandos Ranov Kazakistan’da bütçe oluşum süreci, uygulanması ve son yılların ana göstergeleri başlıklı seminerinde ana hatlarıyla bütçenin oluşturulması, farklı seviyelerdeki bütçeler arası transferler ve ilgili kurumlar hakkında çeşitli bilgiler sundu. Sunumunda Dr. Ranov, Kazakistan Cumhuriyeti’nin 4 Aralık 2008 tarihinde kabul edilip, 2009 yılında yürürlüğe giren Bütçe Kanunu hakkında bilgiler verdi. Kazakistan Cumhuriyeti'nin bütçe sisteminin bütçe türlerine detaylı olarak değinerek, bütçe sisteminin Kazakistan’ın bağımsızlığından bugüne kadar olan süreçte edindiği tecrübe ve gelişimler üzerine görüşlerini paylaştı. Kazakistan Cumhuriyetinde bütçe kanunu tasarılarının hazırlanması, kabul edilmesi ve gerçekleştirilmesinde Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev’in Kazakistan halkına her yıl yaptığı sesleniş konuşmasında dile getirilen amaçları da dikkate alındığını ifade etti. Öte yandan Kazakistan Cumhuriyeti’nin orta vadeli sosyal ve ekonomik gelişme planı ve bölgelerin kalkınma devlet programı esasında bütçe kanununa uygun olarak oluşturulduğunu dile getirdi.

Dr. Ranov, Bütçe gelirlerinin devlet faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması ile toplumun ihtiyaçlarının karşılamasında kullanıldığını belirterek devletin gelirleri ve harcamalarına dair 2013-2017 yılları arası verileri sundu. Ayrıca Kazakistan Cumhuriyeti’nin tüm bölgelerinin bütçe finansman seviyelerinin dengelenmesi ve merkezi bütçe ile aralarındaki finansman transferlerine dair son yılların rakamlarını açıkladı. Bu noktada transferlerin miktarının belirlenmesinde mali yardıma ihtiyaç duyan bölgelerin vergi potansiyeli, bölgedeki kamu hizmetlerinden yararlanan tüketici sayısı ve kamu harcamalarını etkileyen etkenler ile kamu hizmetlerine yönelik standartlar dikkate alındığının altını çizdi.

Seminerin devamında Dr. Zhandos Ranov, konuyla ilgili akademik çalışmaların artmakta olduğunu bildirerek, çeşitli örneklerden bilgiler sundu. Bu bilgiler arasında Kazakistan ekonomisinin son birkaç yılının bütçe politikası üzerine yapılan analizlerin neticelerine göre, Kazakistan’ın bulunduğu ekonomik durum ele alındığında bütçe politikasının başarılı yürütüldüğü düşüncesinin yer yer aldığını sözlerine ekledi. Konuşmasının sonunda genel olarak bütçe açığının minimum seviyede tutulmasını sağlayacak, özel sektör finansmanını artıracak politikaların uygulanması ve devam ettirilmesinin Kazakistan ekonomisinin gelişmesine yardımcı olacağını, işsizlik oranının azalmasına ve diğer taraftan ise halkın refah düzeyinin artırılmasını sağlayacağını ifade etti. 

Seminerin sonunda katılımcılar bütçe oluşumu, açığı ve gelirleri konularında görüş alışverişinde bulundular.